Alert button
Picture for Chaoyang He

Chaoyang He

Alert button

LLM Multi-Agent Systems: Challenges and Open Problems

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Shanshan Han, Qifan Zhang, Yuhang Yao, Weizhao Jin, Zhaozhuo Xu, Chaoyang He

Viaarxiv icon

A Data-Free Approach to Mitigate Catastrophic Forgetting in Federated Class Incremental Learning for Vision Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2023
Sara Babakniya, Zalan Fabian, Chaoyang He, Mahdi Soltanolkotabi, Salman Avestimehr

Viaarxiv icon

Kick Bad Guys Out! Zero-Knowledge-Proof-Based Anomaly Detection in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2023
Shanshan Han, Wenxuan Wu, Baturalp Buyukates, Weizhao Jin, Yuhang Yao, Qifan Zhang, Salman Avestimehr, Chaoyang He

Viaarxiv icon

Don't Memorize; Mimic The Past: Federated Class Incremental Learning Without Episodic Memory

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Sara Babakniya, Zalan Fabian, Chaoyang He, Mahdi Soltanolkotabi, Salman Avestimehr

Figure 1 for Don't Memorize; Mimic The Past: Federated Class Incremental Learning Without Episodic Memory
Figure 2 for Don't Memorize; Mimic The Past: Federated Class Incremental Learning Without Episodic Memory
Figure 3 for Don't Memorize; Mimic The Past: Federated Class Incremental Learning Without Episodic Memory
Figure 4 for Don't Memorize; Mimic The Past: Federated Class Incremental Learning Without Episodic Memory
Viaarxiv icon

FedMLSecurity: A Benchmark for Attacks and Defenses in Federated Learning and LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Shanshan Han, Baturalp Buyukates, Zijian Hu, Han Jin, Weizhao Jin, Lichao Sun, Xiaoyang Wang, Chulin Xie, Kai Zhang, Qifan Zhang, Yuhui Zhang, Chaoyang He, Salman Avestimehr

Figure 1 for FedMLSecurity: A Benchmark for Attacks and Defenses in Federated Learning and LLMs
Figure 2 for FedMLSecurity: A Benchmark for Attacks and Defenses in Federated Learning and LLMs
Figure 3 for FedMLSecurity: A Benchmark for Attacks and Defenses in Federated Learning and LLMs
Figure 4 for FedMLSecurity: A Benchmark for Attacks and Defenses in Federated Learning and LLMs
Viaarxiv icon

FedML-HE: An Efficient Homomorphic-Encryption-Based Privacy-Preserving Federated Learning System

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Weizhao Jin, Yuhang Yao, Shanshan Han, Carlee Joe-Wong, Srivatsan Ravi, Salman Avestimehr, Chaoyang He

Figure 1 for FedML-HE: An Efficient Homomorphic-Encryption-Based Privacy-Preserving Federated Learning System
Figure 2 for FedML-HE: An Efficient Homomorphic-Encryption-Based Privacy-Preserving Federated Learning System
Figure 3 for FedML-HE: An Efficient Homomorphic-Encryption-Based Privacy-Preserving Federated Learning System
Figure 4 for FedML-HE: An Efficient Homomorphic-Encryption-Based Privacy-Preserving Federated Learning System
Viaarxiv icon

FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2023
Zhenheng Tang, Xiaowen Chu, Ryan Yide Ran, Sunwoo Lee, Shaohuai Shi, Yonggang Zhang, Yuxin Wang, Alex Qiaozhong Liang, Salman Avestimehr, Chaoyang He

Figure 1 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Figure 2 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Figure 3 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Figure 4 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Viaarxiv icon

Proof-of-Contribution-Based Design for Collaborative Machine Learning on Blockchain

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2023
Baturalp Buyukates, Chaoyang He, Shanshan Han, Zhiyong Fang, Yupeng Zhang, Jieyi Long, Ali Farahanchi, Salman Avestimehr

Figure 1 for Proof-of-Contribution-Based Design for Collaborative Machine Learning on Blockchain
Figure 2 for Proof-of-Contribution-Based Design for Collaborative Machine Learning on Blockchain
Figure 3 for Proof-of-Contribution-Based Design for Collaborative Machine Learning on Blockchain
Figure 4 for Proof-of-Contribution-Based Design for Collaborative Machine Learning on Blockchain
Viaarxiv icon

Federated Analytics: A survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2023
Ahmed Roushdy Elkordy, Yahya H. Ezzeldin, Shanshan Han, Shantanu Sharma, Chaoyang He, Sharad Mehrotra, Salman Avestimehr

Figure 1 for Federated Analytics: A survey
Figure 2 for Federated Analytics: A survey
Figure 3 for Federated Analytics: A survey
Figure 4 for Federated Analytics: A survey
Viaarxiv icon