Alert button

Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM

Mar 12, 2024
Chensheng Peng, Chenfeng Xu, Yue Wang, Mingyu Ding, Heng Yang, Masayoshi Tomizuka, Kurt Keutzer, Marco Pavone, Wei Zhan

Figure 1 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM
Figure 2 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM
Figure 3 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM
Figure 4 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: