Alert button

ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction

Oct 30, 2023
Hangyu Wang, Jianghao Lin, Xiangyang Li, Bo Chen, Chenxu Zhu, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

Figure 1 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: