Alert button

Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners

Oct 03, 2023
Yijia Xiao, Yiqiao Jin, Yushi Bai, Yue Wu, Xianjun Yang, Xiao Luo, Wenchao Yu, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Haifeng Chen, Wei Wang, Wei Cheng

Figure 1 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 2 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 3 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 4 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: