Alert button
Picture for Zhenghui Zhao

Zhenghui Zhao

Alert button

Exploring Effective Priors and Efficient Models for Weakly-Supervised Change Detection

Jul 27, 2023
Zhenghui Zhao, Lixiang Ru, Chen Wu

Figure 1 for Exploring Effective Priors and Efficient Models for Weakly-Supervised Change Detection
Figure 2 for Exploring Effective Priors and Efficient Models for Weakly-Supervised Change Detection
Figure 3 for Exploring Effective Priors and Efficient Models for Weakly-Supervised Change Detection
Figure 4 for Exploring Effective Priors and Efficient Models for Weakly-Supervised Change Detection
Viaarxiv icon

Fast QTMT Partition for VVC Intra Coding Using U-Net Framework

Apr 06, 2023
Zhao Zan, Leilei Huang, ShuShi Chen, Xiantao Zhang, Zhenghui Zhao, Haibing Yin, Yibo Fan

Figure 1 for Fast QTMT Partition for VVC Intra Coding Using U-Net Framework
Figure 2 for Fast QTMT Partition for VVC Intra Coding Using U-Net Framework
Figure 3 for Fast QTMT Partition for VVC Intra Coding Using U-Net Framework
Figure 4 for Fast QTMT Partition for VVC Intra Coding Using U-Net Framework
Viaarxiv icon

Thousand to One: Semantic Prior Modeling for Conceptual Coding

Mar 16, 2021
Jianhui Chang, Zhenghui Zhao, Lingbo Yang, Chuanmin Jia, Jian Zhang, Siwei Ma

Figure 1 for Thousand to One: Semantic Prior Modeling for Conceptual Coding
Figure 2 for Thousand to One: Semantic Prior Modeling for Conceptual Coding
Figure 3 for Thousand to One: Semantic Prior Modeling for Conceptual Coding
Figure 4 for Thousand to One: Semantic Prior Modeling for Conceptual Coding
Viaarxiv icon

Conceptual Compression via Deep Structure and Texture Synthesis

Nov 10, 2020
Jianhui Chang, Zhenghui Zhao, Chuanmin Jia, Shiqi Wang, Lingbo Yang, Jian Zhang, Siwei Ma

Figure 1 for Conceptual Compression via Deep Structure and Texture Synthesis
Figure 2 for Conceptual Compression via Deep Structure and Texture Synthesis
Figure 3 for Conceptual Compression via Deep Structure and Texture Synthesis
Figure 4 for Conceptual Compression via Deep Structure and Texture Synthesis
Viaarxiv icon

Image and Video Compression with Neural Networks: A Review

Apr 10, 2019
Siwei Ma, Xinfeng Zhang, Chuanmin Jia, Zhenghui Zhao, Shiqi Wang, Shanshe Wang

Figure 1 for Image and Video Compression with Neural Networks: A Review
Figure 2 for Image and Video Compression with Neural Networks: A Review
Figure 3 for Image and Video Compression with Neural Networks: A Review
Figure 4 for Image and Video Compression with Neural Networks: A Review
Viaarxiv icon