Alert button
Picture for Zefeng Li

Zefeng Li

Alert button

GroundingGPT:Language Enhanced Multi-modal Grounding Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Zhaowei Li, Qi Xu, Dong Zhang, Hang Song, Yiqing Cai, Qi Qi, Ran Zhou, Junting Pan, Zefeng Li, Van Tu Vu, Zhida Huang, Tao Wang

Viaarxiv icon

SeisCLIP: A seismology foundation model pre-trained by multi-modal data for multi-purpose seismic feature extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Xu Si, Xinming Wu, Hanlin Sheng, Jun Zhu, Zefeng Li

Figure 1 for SeisCLIP: A seismology foundation model pre-trained by multi-modal data for multi-purpose seismic feature extraction
Figure 2 for SeisCLIP: A seismology foundation model pre-trained by multi-modal data for multi-purpose seismic feature extraction
Figure 3 for SeisCLIP: A seismology foundation model pre-trained by multi-modal data for multi-purpose seismic feature extraction
Figure 4 for SeisCLIP: A seismology foundation model pre-trained by multi-modal data for multi-purpose seismic feature extraction
Viaarxiv icon

Multi-task multi-station earthquake monitoring: An all-in-one seismic Phase picking, Location, and Association Network (PLAN)

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 24, 2023
Xu Si, Xinming Wu, Zefeng Li, Shenghou Wang, Jun Zhu

Figure 1 for Multi-task multi-station earthquake monitoring: An all-in-one seismic Phase picking, Location, and Association Network (PLAN)
Figure 2 for Multi-task multi-station earthquake monitoring: An all-in-one seismic Phase picking, Location, and Association Network (PLAN)
Figure 3 for Multi-task multi-station earthquake monitoring: An all-in-one seismic Phase picking, Location, and Association Network (PLAN)
Figure 4 for Multi-task multi-station earthquake monitoring: An all-in-one seismic Phase picking, Location, and Association Network (PLAN)
Viaarxiv icon

Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2019
Lijun Zhu, Zhigang Peng, James McClellan, Chenyu Li, Dongdong Yao, Zefeng Li, Lihua Fang

Figure 1 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Figure 2 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Figure 3 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Figure 4 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Viaarxiv icon

Pixel-Anchor: A Fast Oriented Scene Text Detector with Combined Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2018
Yuan Li, Yuanjie Yu, Zefeng Li, Yangkun Lin, Meifang Xu, Jiwei Li, Xi Zhou

Figure 1 for Pixel-Anchor: A Fast Oriented Scene Text Detector with Combined Networks
Figure 2 for Pixel-Anchor: A Fast Oriented Scene Text Detector with Combined Networks
Figure 3 for Pixel-Anchor: A Fast Oriented Scene Text Detector with Combined Networks
Figure 4 for Pixel-Anchor: A Fast Oriented Scene Text Detector with Combined Networks
Viaarxiv icon