Towards Efficient COVID-19 CT Annotation: A Benchmark for Lung and Infection Segmentation

Apr 27, 2020
Jun Ma, Yixin Wang, Xingle An, Cheng Ge, Ziqi Yu, Jianan Chen, Qiongjie Zhu, Guoqiang Dong, Jian He, Zhiqiang He, Ziwei Nie, Xiaoping Yang

* 7 pages 

  Access Model/Code and Paper
Towards Clarifying the Theory of the Deconfounder

Mar 10, 2020
Yixin Wang, David M. Blei


  Access Model/Code and Paper
The state of the art in kidney and kidney tumor segmentation in contrast-enhanced CT imaging: Results of the KiTS19 Challenge

Dec 02, 2019
Nicholas Heller, Fabian Isensee, Klaus H. Maier-Hein, Xiaoshuai Hou, Chunmei Xie, Fengyi Li, Yang Nan, Guangrui Mu, Zhiyong Lin, Miofei Han, Guang Yao, Yaozong Gao, Yao Zhang, Yixin Wang, Feng Hou, Jiawei Yang, Guangwei Xiong, Jiang Tian, Cheng Zhong, Jun Ma, Jack Rickman, Joshua Dean, Bethany Stai, Resha Tejpaul, Makinna Oestreich, Paul Blake, Heather Kaluzniak, Shaneabbas Raza, Joel Rosenberg, Keenan Moore, Edward Walczak, Zachary Rengel, Zach Edgerton, Ranveer Vasdev, Matthew Peterson, Sean McSweeney, Sarah Peterson, Arveen Kalapara, Niranjan Sathianathen, Christopher Weight, Nikolaos Papanikolopoulos

* 18 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper
The Blessings of Multiple Causes: A Reply to Ogburn et al. (2019)

Oct 17, 2019
Yixin Wang, David M. Blei


  Access Model/Code and Paper
Cascaded Volumetric Convolutional Network for Kidney Tumor Segmentation from CT volumes

Oct 05, 2019
Yao Zhang, Yixin Wang, Feng Hou, Jiawei Yang, Guangwei Xiong, Jiang Tian, Cheng Zhong


  Access Model/Code and Paper
Multiple Causes: A Causal Graphical View

May 30, 2019
Yixin Wang, David M. Blei

* 23 pages 

  Access Model/Code and Paper
Equal Opportunity and Affirmative Action via Counterfactual Predictions

May 29, 2019
Yixin Wang, Dhanya Sridhar, David M. Blei

* 18 pages 

  Access Model/Code and Paper
Variational Bayes under Model Misspecification

May 26, 2019
Yixin Wang, David M. Blei

* 27 pages 

  Access Model/Code and Paper
The Medical Deconfounder: Assessing Treatment Effect with Electronic Health Records (EHRs)

Apr 03, 2019
Linying Zhang, Yixin Wang, Anna Ostropolets, Jami J. Mulgrave, David M. Blei, George Hripcsak


  Access Model/Code and Paper
Using Embeddings to Correct for Unobserved Confounding

Feb 11, 2019
Victor Veitch, Yixin Wang, David M. Blei


  Access Model/Code and Paper
The Deconfounded Recommender: A Causal Inference Approach to Recommendation

Aug 20, 2018
Yixin Wang, Dawen Liang, Laurent Charlin, David M. Blei

* 14 pages, 3 figures 

  Access Model/Code and Paper
Robust Probabilistic Modeling with Bayesian Data Reweighting

Jun 19, 2018
Yixin Wang, Alp Kucukelbir, David M. Blei

* In ICML 2017. Updated related work 

  Access Model/Code and Paper
The Blessings of Multiple Causes

Jun 19, 2018
Yixin Wang, David M. Blei

* 59 pages 

  Access Model/Code and Paper
Black Box FDR

Jun 08, 2018
Wesley Tansey, Yixin Wang, David M. Blei, Raul Rabadan

* To appear at ICML'18; code available at https://github.com/tansey/bb-fdr 

  Access Model/Code and Paper
Frequentist Consistency of Variational Bayes

May 24, 2018
Yixin Wang, David M. Blei

* 58 pages 

  Access Model/Code and Paper