Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yinglu Liu

FasterPose: A Faster Simple Baseline for Human Pose Estimation


Jul 07, 2021
Hanbin Dai, Hailin Shi, Wu Liu, Linfang Wang, Yinglu Liu, Tao Mei

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards NIR-VIS Masked Face Recognition


Apr 14, 2021
Hang Du, Hailin Shi, Yinglu Liu, Dan Zeng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Graph Representation Learning and Reasoning for Face Parsing


Jan 18, 2021
Gusi Te, Wei Hu, Yinglu Liu, Hailin Shi, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

FaceX-Zoo: A PyTorch Toolbox for Face Recognition


Jan 13, 2021
Jun Wang, Yinglu Liu, Yibo Hu, Hailin Shi, Tao Mei

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Edge-aware Graph Representation Learning and Reasoning for Face Parsing


Jul 22, 2020
Gusi Te, Yinglu Liu, Wei Hu, Hailin Shi, Tao Mei

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A High-Efficiency Framework for Constructing Large-Scale Face Parsing Benchmark


May 13, 2019
Yinglu Liu, Hailin Shi, Yue Si, Hao Shen, Xiaobo Wang, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Grand Challenge of 106-Point Facial Landmark Localization


May 09, 2019
Yinglu Liu, Hao Shen, Yue Si, Xiaobo Wang, Xiangyu Zhu, Hailin Shi, Zhibin Hong, Hanqi Guo, Ziyuan Guo, Yanqin Chen, Bi Li, Teng Xi, Jun Yu, Haonian Xie, Guochen Xie, Mengyan Li, Qing Lu, Zengfu Wang, Shenqi Lai, Zhenhua Chai, Xiaoming Wei

* Accepted at ICME2019 Grand Challenge 

  Access Paper or Ask Questions