Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yihui He

Motion Prediction in Visual Object Tracking


Jul 01, 2020
Jianren Wang, Yihui He

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.03280 

  Access Paper or Ask Questions

Epipolar Transformers


May 10, 2020
Yihui He, Rui Yan, Katerina Fragkiadaki, Shoou-I Yu

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multivariate Mixture of Gaussians for Object Detection under Occlusion


Nov 24, 2019
Yihui He, Jianren Wang


  Access Paper or Ask Questions

Depth-wise Decomposition for Accelerating Separable Convolutions in Efficient Convolutional Neural Networks


Oct 21, 2019
Yihui He, Jianing Qian, Jianren Wang

* CVPR 2019 workshop, Efficient Deep Learning for Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

MoBiNet: A Mobile Binary Network for Image Classification


Jul 31, 2019
Hai Phan, Dang Huynh, Yihui He, Marios Savvides, Zhiqiang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Prediction-Tracking-Segmentation


Apr 05, 2019
Jianren Wang, Yihui He, Xiaobo Wang, Xinjia Yu, Xia Chen


  Access Paper or Ask Questions

Feature Selective Anchor-Free Module for Single-Shot Object Detection


Mar 02, 2019
Chenchen Zhu, Yihui He, Marios Savvides

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Analysis of Deep Audio-Visual Models for Speech Recognition


Dec 21, 2018
Devesh Walawalkar, Yihui He, Rohit Pillai


  Access Paper or Ask Questions

Shift-based Primitives for Efficient Convolutional Neural Networks


Sep 25, 2018
Huasong Zhong, Xianggen Liu, Yihui He, Yuchun Ma


  Access Paper or Ask Questions

Softer-NMS: Rethinking Bounding Box Regression for Accurate Object Detection


Sep 23, 2018
Yihui He, Xiangyu Zhang, Marios Savvides, Kris Kitani


  Access Paper or Ask Questions

AMC: AutoML for Model Compression and Acceleration on Mobile Devices


Aug 26, 2018
Yihui He, Ji Lin, Zhijian Liu, Hanrui Wang, Li-Jia Li, Song Han


  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Traffic Driven Camera Placement for Better Metropolis Security Surveillance


Aug 20, 2018
Yihui He, Xiaobo Ma, Xiapu Luo, Jianfeng Li, Mengchen Zhao, Bo An, Xiaohong Guan

* IEEE Intelligent Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Single Image Super-resolution via a Lightweight Residual Convolutional Neural Network


Dec 06, 2017
Yudong Liang, Ze Yang, Kai Zhang, Yihui He, Jinjun Wang, Nanning Zheng

* Extentions of mmm 2017 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Estimated Depth Map Helps Image Classification


Sep 20, 2017
Yihui He


  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning for Accelerating Very Deep Neural Networks


Aug 21, 2017
Yihui He, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* To be appear at ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Analysis of Approximation Algorithms for the Euclidean Traveling Salesman Problem


May 25, 2017
Yihui He, Ming Xiang

* 4 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions