Alert button
Picture for Xinchao Xu

Xinchao Xu

Alert button

SINC: Service Information Augmented Open-Domain Conversation

Jun 28, 2022
Han Zhou, Xinchao Xu, Wenquan Wu, Zhengyu Niu, Hua Wu, Siqi Bao, Fan Wang, Haifeng Wang

Figure 1 for SINC: Service Information Augmented Open-Domain Conversation
Figure 2 for SINC: Service Information Augmented Open-Domain Conversation
Figure 3 for SINC: Service Information Augmented Open-Domain Conversation
Figure 4 for SINC: Service Information Augmented Open-Domain Conversation
Viaarxiv icon

Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation

Apr 22, 2022
Shihang Wang, Xinchao Xu, Wenquan Wu, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation
Figure 2 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation
Figure 3 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation
Figure 4 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation
Viaarxiv icon

Long Time No See! Open-Domain Conversation with Long-Term Persona Memory

Mar 14, 2022
Xinchao Xu, Zhibin Gou, Wenquan Wu, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Haifeng Wang, Shihang Wang

Figure 1 for Long Time No See! Open-Domain Conversation with Long-Term Persona Memory
Figure 2 for Long Time No See! Open-Domain Conversation with Long-Term Persona Memory
Figure 3 for Long Time No See! Open-Domain Conversation with Long-Term Persona Memory
Figure 4 for Long Time No See! Open-Domain Conversation with Long-Term Persona Memory
Viaarxiv icon

PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation

Sep 20, 2021
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhihua Wu, Zhen Guo, Hua Lu, Xinxian Huang, Xin Tian, Xinchao Xu, Yingzhan Lin, Zhengyu Niu

Figure 1 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Figure 2 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Figure 3 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Figure 4 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Viaarxiv icon

PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning

Jul 13, 2020
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhen Guo, Zhibin Liu, Xinchao Xu

Figure 1 for PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning
Figure 2 for PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning
Figure 3 for PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning
Figure 4 for PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning
Viaarxiv icon