Alert button
Picture for Nobuaki Minematsu

Nobuaki Minematsu

Alert button

Exploring Isolated Musical Notes as Pre-training Data for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music

Jun 15, 2023
Lifan Zhong, Erica Cooper, Junichi Yamagishi, Nobuaki Minematsu

Figure 1 for Exploring Isolated Musical Notes as Pre-training Data for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music
Figure 2 for Exploring Isolated Musical Notes as Pre-training Data for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music
Figure 3 for Exploring Isolated Musical Notes as Pre-training Data for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music
Figure 4 for Exploring Isolated Musical Notes as Pre-training Data for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music
Viaarxiv icon

Hierarchical Softmax for End-to-End Low-resource Multilingual Speech Recognition

Apr 08, 2022
Qianying Liu, Yuhang Yang, Zhuo Gong, Sheng Li, Chenchen Ding, Nobuaki Minematsu, Hao Huang, Fei Cheng, Sadao Kurohashi

Figure 1 for Hierarchical Softmax for End-to-End Low-resource Multilingual Speech Recognition
Figure 2 for Hierarchical Softmax for End-to-End Low-resource Multilingual Speech Recognition
Figure 3 for Hierarchical Softmax for End-to-End Low-resource Multilingual Speech Recognition
Figure 4 for Hierarchical Softmax for End-to-End Low-resource Multilingual Speech Recognition
Viaarxiv icon

Wasserstein GAN and Waveform Loss-based Acoustic Model Training for Multi-speaker Text-to-Speech Synthesis Systems Using a WaveNet Vocoder

Jul 31, 2018
Yi Zhao, Shinji Takaki, Hieu-Thi Luong, Junichi Yamagishi, Daisuke Saito, Nobuaki Minematsu

Figure 1 for Wasserstein GAN and Waveform Loss-based Acoustic Model Training for Multi-speaker Text-to-Speech Synthesis Systems Using a WaveNet Vocoder
Figure 2 for Wasserstein GAN and Waveform Loss-based Acoustic Model Training for Multi-speaker Text-to-Speech Synthesis Systems Using a WaveNet Vocoder
Figure 3 for Wasserstein GAN and Waveform Loss-based Acoustic Model Training for Multi-speaker Text-to-Speech Synthesis Systems Using a WaveNet Vocoder
Figure 4 for Wasserstein GAN and Waveform Loss-based Acoustic Model Training for Multi-speaker Text-to-Speech Synthesis Systems Using a WaveNet Vocoder
Viaarxiv icon