Alert button
Picture for Mirac Suzgun

Mirac Suzgun

Alert button

Meta-Prompting: Enhancing Language Models with Task-Agnostic Scaffolding

Jan 23, 2024
Mirac Suzgun, Adam Tauman Kalai

Viaarxiv icon

Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models

Jan 02, 2024
Matthew Dahl, Varun Magesh, Mirac Suzgun, Daniel E. Ho

Viaarxiv icon

A Benchmark for Learning to Translate a New Language from One Grammar Book

Sep 28, 2023
Garrett Tanzer, Mirac Suzgun, Eline Visser, Dan Jurafsky, Luke Melas-Kyriazi

Viaarxiv icon

Safety-Tuned LLaMAs: Lessons From Improving the Safety of Large Language Models that Follow Instructions

Sep 25, 2023
Federico Bianchi, Mirac Suzgun, Giuseppe Attanasio, Paul Röttger, Dan Jurafsky, Tatsunori Hashimoto, James Zou

Figure 1 for Safety-Tuned LLaMAs: Lessons From Improving the Safety of Large Language Models that Follow Instructions
Figure 2 for Safety-Tuned LLaMAs: Lessons From Improving the Safety of Large Language Models that Follow Instructions
Figure 3 for Safety-Tuned LLaMAs: Lessons From Improving the Safety of Large Language Models that Follow Instructions
Figure 4 for Safety-Tuned LLaMAs: Lessons From Improving the Safety of Large Language Models that Follow Instructions
Viaarxiv icon

string2string: A Modern Python Library for String-to-String Algorithms

Apr 27, 2023
Mirac Suzgun, Stuart M. Shieber, Dan Jurafsky

Figure 1 for string2string: A Modern Python Library for String-to-String Algorithms
Figure 2 for string2string: A Modern Python Library for String-to-String Algorithms
Figure 3 for string2string: A Modern Python Library for String-to-String Algorithms
Figure 4 for string2string: A Modern Python Library for String-to-String Algorithms
Viaarxiv icon

Holistic Evaluation of Language Models

Nov 16, 2022
Percy Liang, Rishi Bommasani, Tony Lee, Dimitris Tsipras, Dilara Soylu, Michihiro Yasunaga, Yian Zhang, Deepak Narayanan, Yuhuai Wu, Ananya Kumar, Benjamin Newman, Binhang Yuan, Bobby Yan, Ce Zhang, Christian Cosgrove, Christopher D. Manning, Christopher Ré, Diana Acosta-Navas, Drew A. Hudson, Eric Zelikman, Esin Durmus, Faisal Ladhak, Frieda Rong, Hongyu Ren, Huaxiu Yao, Jue Wang, Keshav Santhanam, Laurel Orr, Lucia Zheng, Mert Yuksekgonul, Mirac Suzgun, Nathan Kim, Neel Guha, Niladri Chatterji, Omar Khattab, Peter Henderson, Qian Huang, Ryan Chi, Sang Michael Xie, Shibani Santurkar, Surya Ganguli, Tatsunori Hashimoto, Thomas Icard, Tianyi Zhang, Vishrav Chaudhary, William Wang, Xuechen Li, Yifan Mai, Yuhui Zhang, Yuta Koreeda

Figure 1 for Holistic Evaluation of Language Models
Figure 2 for Holistic Evaluation of Language Models
Figure 3 for Holistic Evaluation of Language Models
Figure 4 for Holistic Evaluation of Language Models
Viaarxiv icon

Follow the Wisdom of the Crowd: Effective Text Generation via Minimum Bayes Risk Decoding

Nov 14, 2022
Mirac Suzgun, Luke Melas-Kyriazi, Dan Jurafsky

Figure 1 for Follow the Wisdom of the Crowd: Effective Text Generation via Minimum Bayes Risk Decoding
Figure 2 for Follow the Wisdom of the Crowd: Effective Text Generation via Minimum Bayes Risk Decoding
Figure 3 for Follow the Wisdom of the Crowd: Effective Text Generation via Minimum Bayes Risk Decoding
Figure 4 for Follow the Wisdom of the Crowd: Effective Text Generation via Minimum Bayes Risk Decoding
Viaarxiv icon

Scaling Instruction-Finetuned Language Models

Oct 20, 2022
Hyung Won Chung, Le Hou, Shayne Longpre, Barret Zoph, Yi Tay, William Fedus, Eric Li, Xuezhi Wang, Mostafa Dehghani, Siddhartha Brahma, Albert Webson, Shixiang Shane Gu, Zhuyun Dai, Mirac Suzgun, Xinyun Chen, Aakanksha Chowdhery, Sharan Narang, Gaurav Mishra, Adams Yu, Vincent Zhao, Yanping Huang, Andrew Dai, Hongkun Yu, Slav Petrov, Ed H. Chi, Jeff Dean, Jacob Devlin, Adam Roberts, Denny Zhou, Quoc V. Le, Jason Wei

Figure 1 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 2 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 3 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Figure 4 for Scaling Instruction-Finetuned Language Models
Viaarxiv icon

Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them

Oct 17, 2022
Mirac Suzgun, Nathan Scales, Nathanael Schärli, Sebastian Gehrmann, Yi Tay, Hyung Won Chung, Aakanksha Chowdhery, Quoc V. Le, Ed H. Chi, Denny Zhou, Jason Wei

Figure 1 for Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them
Figure 2 for Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them
Figure 3 for Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them
Figure 4 for Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them
Viaarxiv icon