Alert button
Picture for Lap-Pui Chau

Lap-Pui Chau

Alert button

SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step

Nov 23, 2023
Yufei Wang, Wenhan Yang, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Ziwei Liu, Yu Qiao, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step
Viaarxiv icon

Bitstream-Corrupted Video Recovery: A Novel Benchmark Dataset and Method

Sep 26, 2023
Tianyi Liu, Kejun Wu, Yi Wang, Wenyang Liu, Kim-Hui Yap, Lap-Pui Chau

Figure 1 for Bitstream-Corrupted Video Recovery: A Novel Benchmark Dataset and Method
Figure 2 for Bitstream-Corrupted Video Recovery: A Novel Benchmark Dataset and Method
Figure 3 for Bitstream-Corrupted Video Recovery: A Novel Benchmark Dataset and Method
Figure 4 for Bitstream-Corrupted Video Recovery: A Novel Benchmark Dataset and Method
Viaarxiv icon

ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement

Jul 15, 2023
Yufei Wang, Yi Yu, Wenhan Yang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Figure 2 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Figure 3 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Figure 4 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Viaarxiv icon

A Comprehensive Study on the Robustness of Image Classification and Object Detection in Remote Sensing: Surveying and Benchmarking

Jun 21, 2023
Shaohui Mei, Jiawei Lian, Xiaofei Wang, Yuru Su, Mingyang Ma, Lap-Pui Chau

Figure 1 for A Comprehensive Study on the Robustness of Image Classification and Object Detection in Remote Sensing: Surveying and Benchmarking
Figure 2 for A Comprehensive Study on the Robustness of Image Classification and Object Detection in Remote Sensing: Surveying and Benchmarking
Figure 3 for A Comprehensive Study on the Robustness of Image Classification and Object Detection in Remote Sensing: Surveying and Benchmarking
Figure 4 for A Comprehensive Study on the Robustness of Image Classification and Object Detection in Remote Sensing: Surveying and Benchmarking
Viaarxiv icon

Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction

Jun 21, 2023
Yufei Wang, Yi Yu, Wenhan Yang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Figure 2 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Figure 3 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Figure 4 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Viaarxiv icon

A Byte Sequence is Worth an Image: CNN for File Fragment Classification Using Bit Shift and n-Gram Embeddings

Apr 14, 2023
Wenyang Liu, Yi Wang, Kejun Wu, Kim-Hui Yap, Lap-Pui Chau

Figure 1 for A Byte Sequence is Worth an Image: CNN for File Fragment Classification Using Bit Shift and n-Gram Embeddings
Figure 2 for A Byte Sequence is Worth an Image: CNN for File Fragment Classification Using Bit Shift and n-Gram Embeddings
Figure 3 for A Byte Sequence is Worth an Image: CNN for File Fragment Classification Using Bit Shift and n-Gram Embeddings
Figure 4 for A Byte Sequence is Worth an Image: CNN for File Fragment Classification Using Bit Shift and n-Gram Embeddings
Viaarxiv icon

Bitstream-Corrupted JPEG Images are Restorable: Two-stage Compensation and Alignment Framework for Image Restoration

Apr 14, 2023
Wenyang Liu, Yi Wang, Kim-Hui Yap, Lap-Pui Chau

Figure 1 for Bitstream-Corrupted JPEG Images are Restorable: Two-stage Compensation and Alignment Framework for Image Restoration
Viaarxiv icon

Raw Image Reconstruction with Learned Compact Metadata

Feb 28, 2023
Yufei Wang, Yi Yu, Wenhan Yang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Alex Kot, Bihan Wen

Figure 1 for Raw Image Reconstruction with Learned Compact Metadata
Figure 2 for Raw Image Reconstruction with Learned Compact Metadata
Figure 3 for Raw Image Reconstruction with Learned Compact Metadata
Figure 4 for Raw Image Reconstruction with Learned Compact Metadata
Viaarxiv icon

On the Simulation of Perception Errors in Autonomous Vehicles

Feb 23, 2023
Andrea Piazzoni, Jim Cherian, Justin Dauwels, Lap-Pui Chau

Figure 1 for On the Simulation of Perception Errors in Autonomous Vehicles
Figure 2 for On the Simulation of Perception Errors in Autonomous Vehicles
Figure 3 for On the Simulation of Perception Errors in Autonomous Vehicles
Figure 4 for On the Simulation of Perception Errors in Autonomous Vehicles
Viaarxiv icon

Removing Image Artifacts From Scratched Lens Protectors

Feb 14, 2023
Yufei Wang, Renjie Wan, Wenhan Yang, Bihan Wen, Lap-Pui Chau, Alex C. Kot

Figure 1 for Removing Image Artifacts From Scratched Lens Protectors
Figure 2 for Removing Image Artifacts From Scratched Lens Protectors
Figure 3 for Removing Image Artifacts From Scratched Lens Protectors
Figure 4 for Removing Image Artifacts From Scratched Lens Protectors
Viaarxiv icon