Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junyeop Lee

RewriteNet: Realistic Scene Text Image Generation via Editing Text in Real-world Image


Jul 23, 2021
Junyeop Lee, Yoonsik Kim, Seonghyeon Kim, Moonbin Yim, Seung Shin, Gayoung Lee, Sungrae Park


  Access Paper or Ask Questions

Character Region Attention For Text Spotting


Jul 19, 2020
Youngmin Baek, Seung Shin, Jeonghun Baek, Sungrae Park, Junyeop Lee, Daehyun Nam, Hwalsuk Lee

* 17 pages, 9 figures, Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CLEval: Character-Level Evaluation for Text Detection and Recognition Tasks


Jun 11, 2020
Youngmin Baek, Daehyun Nam, Sungrae Park, Junyeop Lee, Seung Shin, Jeonghun Baek, Chae Young Lee, Hwalsuk Lee

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Recognizing Texts of Arbitrary Shapes with 2D Self-Attention


Oct 10, 2019
Junyeop Lee, Sungrae Park, Jeonghun Baek, Seong Joon Oh, Seonghyeon Kim, Hwalsuk Lee


  Access Paper or Ask Questions

What is wrong with scene text recognition model comparisons? dataset and model analysis


Apr 03, 2019
Jeonghun Baek, Geewook Kim, Junyeop Lee, Sungrae Park, Dongyoon Han, Sangdoo Yun, Seong Joon Oh, Hwalsuk Lee

* Our code will be publicly available. (https://github.com/clovaai/deep-text-recognition-benchmark

  Access Paper or Ask Questions