Alert button
Picture for Jiaxiang Ren

Jiaxiang Ren

Alert button

Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization

Oct 29, 2023
Tianshi Che, Ji Liu, Yang Zhou, Jiaxiang Ren, Jiwen Zhou, Victor S. Sheng, Huaiyu Dai, Dejing Dou

Figure 1 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization
Figure 2 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization
Figure 3 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization
Figure 4 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization
Viaarxiv icon

Accelerated Federated Learning with Decoupled Adaptive Optimization

Jul 14, 2022
Jiayin Jin, Jiaxiang Ren, Yang Zhou, Lingjuan Lyu, Ji Liu, Dejing Dou

Figure 1 for Accelerated Federated Learning with Decoupled Adaptive Optimization
Figure 2 for Accelerated Federated Learning with Decoupled Adaptive Optimization
Figure 3 for Accelerated Federated Learning with Decoupled Adaptive Optimization
Figure 4 for Accelerated Federated Learning with Decoupled Adaptive Optimization
Viaarxiv icon

Self-Supervised Bulk Motion Artifact Removal in Optical Coherence Tomography Angiography

Mar 27, 2022
Jiaxiang Ren, Kicheon Park, Yingtian Pan, Haibin Ling

Figure 1 for Self-Supervised Bulk Motion Artifact Removal in Optical Coherence Tomography Angiography
Figure 2 for Self-Supervised Bulk Motion Artifact Removal in Optical Coherence Tomography Angiography
Figure 3 for Self-Supervised Bulk Motion Artifact Removal in Optical Coherence Tomography Angiography
Figure 4 for Self-Supervised Bulk Motion Artifact Removal in Optical Coherence Tomography Angiography
Viaarxiv icon

Osteoporosis Prescreening using Panoramic Radiographs through a Deep Convolutional Neural Network with Attention Mechanism

Oct 19, 2021
Heng Fan, Jiaxiang Ren, Jie Yang, Yi-Xian Qin, Haibin Ling

Figure 1 for Osteoporosis Prescreening using Panoramic Radiographs through a Deep Convolutional Neural Network with Attention Mechanism
Figure 2 for Osteoporosis Prescreening using Panoramic Radiographs through a Deep Convolutional Neural Network with Attention Mechanism
Figure 3 for Osteoporosis Prescreening using Panoramic Radiographs through a Deep Convolutional Neural Network with Attention Mechanism
Figure 4 for Osteoporosis Prescreening using Panoramic Radiographs through a Deep Convolutional Neural Network with Attention Mechanism
Viaarxiv icon