Alert button
Picture for Hong Jin Kang

Hong Jin Kang

Alert button

Multi-Granularity Detector for Vulnerability Fixes

May 23, 2023
Truong Giang Nguyen, Thanh Le-Cong, Hong Jin Kang, Ratnadira Widyasari, Chengran Yang, Zhipeng Zhao, Bowen Xu, Jiayuan Zhou, Xin Xia, Ahmed E. Hassan, Xuan-Bach D. Le, David Lo

Figure 1 for Multi-Granularity Detector for Vulnerability Fixes
Figure 2 for Multi-Granularity Detector for Vulnerability Fixes
Figure 3 for Multi-Granularity Detector for Vulnerability Fixes
Figure 4 for Multi-Granularity Detector for Vulnerability Fixes
Viaarxiv icon

VulCurator: A Vulnerability-Fixing Commit Detector

Sep 07, 2022
Truong Giang Nguyen, Thanh Le-Cong, Hong Jin Kang, Xuan-Bach D. Le, David Lo

Figure 1 for VulCurator: A Vulnerability-Fixing Commit Detector
Figure 2 for VulCurator: A Vulnerability-Fixing Commit Detector
Figure 3 for VulCurator: A Vulnerability-Fixing Commit Detector
Figure 4 for VulCurator: A Vulnerability-Fixing Commit Detector
Viaarxiv icon

AutoPruner: Transformer-Based Call Graph Pruning

Sep 07, 2022
Thanh Le-Cong, Hong Jin Kang, Truong Giang Nguyen, Stefanus Agus Haryono, David Lo, Xuan-Bach D. Le, Huynh Quyet Thang

Figure 1 for AutoPruner: Transformer-Based Call Graph Pruning
Figure 2 for AutoPruner: Transformer-Based Call Graph Pruning
Figure 3 for AutoPruner: Transformer-Based Call Graph Pruning
Figure 4 for AutoPruner: Transformer-Based Call Graph Pruning
Viaarxiv icon

How to Find Actionable Static Analysis Warnings

May 21, 2022
Rahul Yedida, Hong Jin Kang, Huy Tu, Xueqi Yang, David Lo, Tim Menzies

Figure 1 for How to Find Actionable Static Analysis Warnings
Figure 2 for How to Find Actionable Static Analysis Warnings
Figure 3 for How to Find Actionable Static Analysis Warnings
Figure 4 for How to Find Actionable Static Analysis Warnings
Viaarxiv icon

A Comparison of Word Embeddings for English and Cross-Lingual Chinese Word Sense Disambiguation

Apr 09, 2017
Hong Jin Kang, Tao Chen, Muthu Kumar Chandrasekaran, Min-Yen Kan

Figure 1 for A Comparison of Word Embeddings for English and Cross-Lingual Chinese Word Sense Disambiguation
Figure 2 for A Comparison of Word Embeddings for English and Cross-Lingual Chinese Word Sense Disambiguation
Figure 3 for A Comparison of Word Embeddings for English and Cross-Lingual Chinese Word Sense Disambiguation
Figure 4 for A Comparison of Word Embeddings for English and Cross-Lingual Chinese Word Sense Disambiguation
Viaarxiv icon