Picture for Hailiang Zhang

Hailiang Zhang

The Solution for the CVPR2023 NICE Image Captioning Challenge

Add code
Oct 10, 2023
Xiangyu Wu, Yi Gao, Hailiang Zhang, Yang Yang, Weili Guo, Jianfeng Lu

Figure 1 for The Solution for the CVPR2023 NICE Image Captioning Challenge
Figure 2 for The Solution for the CVPR2023 NICE Image Captioning Challenge
Figure 3 for The Solution for the CVPR2023 NICE Image Captioning Challenge
Figure 4 for The Solution for the CVPR2023 NICE Image Captioning Challenge
Viaarxiv icon

NICE: CVPR 2023 Challenge on Zero-shot Image Captioning

Add code
Sep 11, 2023
Taehoon Kim, Pyunghwan Ahn, Sangyun Kim, Sihaeng Lee, Mark Marsden, Alessandra Sala, Seung Hwan Kim, Bohyung Han, Kyoung Mu Lee, Honglak Lee, Kyounghoon Bae, Xiangyu Wu, Yi Gao, Hailiang Zhang, Yang Yang, Weili Guo, Jianfeng Lu, Youngtaek Oh, Jae Won Cho, Dong-jin Kim, In So Kweon, Junmo Kim, Wooyoung Kang, Won Young Jhoo, Byungseok Roh, Jonghwan Mun, Solgil Oh, Kenan Emir Ak, Gwang-Gook Lee, Yan Xu, Mingwei Shen, Kyomin Hwang, Wonsik Shin, Kamin Lee, Wonhark Park, Dongkwan Lee, Nojun Kwak, Yujin Wang, Yimu Wang, Tiancheng Gu, Xingchang Lv, Mingmao Sun

Figure 1 for NICE: CVPR 2023 Challenge on Zero-shot Image Captioning
Figure 2 for NICE: CVPR 2023 Challenge on Zero-shot Image Captioning
Figure 3 for NICE: CVPR 2023 Challenge on Zero-shot Image Captioning
Figure 4 for NICE: CVPR 2023 Challenge on Zero-shot Image Captioning
Viaarxiv icon

A Spatial Calibration Method for Robust Cooperative Perception

Add code
Apr 25, 2023
Zhiying Song, Tenghui Xie, Hailiang Zhang, Fuxi Wen, Jun Li

Figure 1 for A Spatial Calibration Method for Robust Cooperative Perception
Figure 2 for A Spatial Calibration Method for Robust Cooperative Perception
Figure 3 for A Spatial Calibration Method for Robust Cooperative Perception
Figure 4 for A Spatial Calibration Method for Robust Cooperative Perception
Viaarxiv icon

An Efficient and Robust Object-Level Cooperative Perception Framework for Connected and Automated Driving

Add code
Oct 12, 2022
Zhiying Song, Fuxi Wen, Hailiang Zhang, Jun Li

Figure 1 for An Efficient and Robust Object-Level Cooperative Perception Framework for Connected and Automated Driving
Figure 2 for An Efficient and Robust Object-Level Cooperative Perception Framework for Connected and Automated Driving
Figure 3 for An Efficient and Robust Object-Level Cooperative Perception Framework for Connected and Automated Driving
Figure 4 for An Efficient and Robust Object-Level Cooperative Perception Framework for Connected and Automated Driving
Viaarxiv icon