Alert button
Picture for Feiliang Ren

Feiliang Ren

Alert button

TechGPT-2.0: A large language model project to solve the task of knowledge graph construction

Jan 09, 2024
Jiaqi Wang, Yuying Chang, Zhong Li, Ning An, Qi Ma, Lei Hei, Haibo Luo, Yifei Lu, Feiliang Ren

Viaarxiv icon

An Understanding-Oriented Robust Machine Reading Comprehension Model

Jul 01, 2022
Feiliang Ren, Yongkang Liu, Bochao Li, Shilei Liu, Bingchao Wang, Jiaqi Wang, Chunchao Liu, Qi Ma

Figure 1 for An Understanding-Oriented Robust Machine Reading Comprehension Model
Figure 2 for An Understanding-Oriented Robust Machine Reading Comprehension Model
Figure 3 for An Understanding-Oriented Robust Machine Reading Comprehension Model
Figure 4 for An Understanding-Oriented Robust Machine Reading Comprehension Model
Viaarxiv icon

Deep Understanding based Multi-Document Machine Reading Comprehension

Feb 25, 2022
Feiliang Ren, Yongkang Liu, Bochao Li, Zhibo Wang, Yu Guo, Shilei Liu, Huimin Wu, Jiaqi Wang, Chunchao Liu, Bingchao Wang

Figure 1 for Deep Understanding based Multi-Document Machine Reading Comprehension
Figure 2 for Deep Understanding based Multi-Document Machine Reading Comprehension
Figure 3 for Deep Understanding based Multi-Document Machine Reading Comprehension
Figure 4 for Deep Understanding based Multi-Document Machine Reading Comprehension
Viaarxiv icon

A Simple but Effective Bidirectional Framework for Relational Triple Extraction

Jan 05, 2022
Feiliang Ren, Longhui Zhang, Xiaofeng Zhao, Shujuan Yin, Shilei Liu, Bochao Li

Figure 1 for A Simple but Effective Bidirectional Framework for Relational Triple Extraction
Figure 2 for A Simple but Effective Bidirectional Framework for Relational Triple Extraction
Figure 3 for A Simple but Effective Bidirectional Framework for Relational Triple Extraction
Figure 4 for A Simple but Effective Bidirectional Framework for Relational Triple Extraction
Viaarxiv icon

A Simple but Effective Bidirectional Extraction Framework for Relational Triple Extraction

Dec 09, 2021
Feiliang Ren, Longhui Zhang, Xiaofeng Zhao, Shujuan Yin, Shilei Liu, Bochao Li

Figure 1 for A Simple but Effective Bidirectional Extraction Framework for Relational Triple Extraction
Figure 2 for A Simple but Effective Bidirectional Extraction Framework for Relational Triple Extraction
Figure 3 for A Simple but Effective Bidirectional Extraction Framework for Relational Triple Extraction
Figure 4 for A Simple but Effective Bidirectional Extraction Framework for Relational Triple Extraction
Viaarxiv icon

A Novel Global Feature-Oriented Relational Triple Extraction Model based on Table Filling

Sep 14, 2021
Feiliang Ren, Longhui Zhang, Shujuan Yin, Xiaofeng Zhao, Shilei Liu, Bochao Li, Yaduo Liu

Viaarxiv icon

A Three-Stage Learning Framework for Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation

Sep 09, 2021
Shilei Liu, Xiaofeng Zhao, Bochao Li, Feiliang Ren, Longhui Zhang, Shujuan Yin

Figure 1 for A Three-Stage Learning Framework for Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation
Figure 2 for A Three-Stage Learning Framework for Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation
Figure 3 for A Three-Stage Learning Framework for Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation
Figure 4 for A Three-Stage Learning Framework for Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation
Viaarxiv icon

Knowledge-Grounded Dialogue with Reward-Driven Knowledge Selection

Aug 31, 2021
Shilei Liu, Xiaofeng Zhao, Bochao Li, Feiliang Ren

Figure 1 for Knowledge-Grounded Dialogue with Reward-Driven Knowledge Selection
Figure 2 for Knowledge-Grounded Dialogue with Reward-Driven Knowledge Selection
Figure 3 for Knowledge-Grounded Dialogue with Reward-Driven Knowledge Selection
Figure 4 for Knowledge-Grounded Dialogue with Reward-Driven Knowledge Selection
Viaarxiv icon

A Conditional Cascade Model for Relational Triple Extraction

Aug 20, 2021
Feiliang Ren, Longhui Zhang, Shujuan Yin, Xiaofeng Zhao, Shilei Liu, Bochao Li

Figure 1 for A Conditional Cascade Model for Relational Triple Extraction
Figure 2 for A Conditional Cascade Model for Relational Triple Extraction
Figure 3 for A Conditional Cascade Model for Relational Triple Extraction
Figure 4 for A Conditional Cascade Model for Relational Triple Extraction
Viaarxiv icon

An Effective System for Multi-format Information Extraction

Aug 16, 2021
Yaduo Liu, Longhui Zhang, Shujuan Yin, Xiaofeng Zhao, Feiliang Ren

Figure 1 for An Effective System for Multi-format Information Extraction
Figure 2 for An Effective System for Multi-format Information Extraction
Figure 3 for An Effective System for Multi-format Information Extraction
Figure 4 for An Effective System for Multi-format Information Extraction
Viaarxiv icon