Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Eyal Krupka

Advances in Online Audio-Visual Meeting Transcription


Dec 10, 2019
Takuya Yoshioka, Igor Abramovski, Cem Aksoylar, Zhuo Chen, Moshe David, Dimitrios Dimitriadis, Yifan Gong, Ilya Gurvich, Xuedong Huang, Yan Huang, Aviv Hurvitz, Li Jiang, Sharon Koubi, Eyal Krupka, Ido Leichter, Changliang Liu, Partha Parthasarathy, Alon Vinnikov, Lingfeng Wu, Xiong Xiao, Wayne Xiong, Huaming Wang, Zhenghao Wang, Jun Zhang, Yong Zhao, Tianyan Zhou

* To appear in Proc. IEEE ASRU Workshop 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Tables Ensemble: classification in microseconds


Feb 14, 2016
Aharon Bar-Hillel, Eyal Krupka, Noam Bloom

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SRA: Fast Removal of General Multipath for ToF Sensors


Mar 24, 2014
Daniel Freedman, Eyal Krupka, Yoni Smolin, Ido Leichter, Mirko Schmidt


  Access Paper or Ask Questions