Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Christian Micheloni

Video-Based Reconstruction of the Trajectories Performed by Skiers


Dec 17, 2021
Matteo Dunnhofer, Alberto Zurini, Maurizio Dunnhofer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

RBSRICNN: Raw Burst Super-Resolution through Iterative Convolutional Neural Network


Nov 10, 2021
Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni

* Fourth Workshop on Machine Learning and the Physical Sciences (NeurIPS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Resolution based Feature Distillation for Cross Resolution Person Re-Identification


Sep 16, 2021
Asad Munir, Chengjin Lyu, Bart Goossens, Wilfried Philips, Christian Micheloni

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Is First Person Vision Challenging for Object Tracking?


Aug 31, 2021
Matteo Dunnhofer, Antonino Furnari, Giovanni Maria Farinella, Christian Micheloni

* IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021, Visual Object Tracking Challenge VOT2021 workshop. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2011.12263 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Residual Star Generative Adversarial Network for multi-domain Image Super-Resolution


Jul 07, 2021
Rao Muhammad Umer, Asad Munir, Christian Micheloni

* 5 pages, 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2009.03693, arXiv:2005.00953 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results


Jun 07, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Radu Timofte, Kazutoshi Akita, Wooyeong Cho, Haoqiang Fan, Lanpeng Jia, Daeshik Kim, Bruno Lecouat, Youwei Li, Shuaicheng Liu, Ziluan Liu, Ziwei Luo, Takahiro Maeda, Julien Mairal, Christian Micheloni, Xuan Mo, Takeru Oba, Pavel Ostyakov, Jean Ponce, Sanghyeok Son, Jian Sun, Norimichi Ukita, Rao Muhammad Umer, Youliang Yan, Lei Yu, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou

* NTIRE 2021 Burst Super-Resolution challenge report 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Domain Adaptation of Deep Regression Trackers via Reinforced Knowledge Distillation


Mar 26, 2021
Matteo Dunnhofer, Niki Martinel, Christian Micheloni

* IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) 

  Access Paper or Ask Questions

Collaboration among Image and Object Level Features for Image Colourisation


Jan 19, 2021
Rita Pucci, Christian Micheloni, Niki Martinel


  Access Paper or Ask Questions

Is It a Plausible Colour? UCapsNet for Image Colourisation


Dec 04, 2020
Rita Pucci, Christian Micheloni, Gian Luca Foresti, Niki Martinel


  Access Paper or Ask Questions

Is First Person Vision Challenging for Object Tracking? The TREK-100 Benchmark Dataset


Nov 24, 2020
Matteo Dunnhofer, Antonino Furnari, Giovanni Maria Farinella, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Deep Iterative Residual Convolutional Network for Single Image Super-Resolution


Sep 07, 2020
Rao Muhammad Umer, Gian Luca Foresti, Christian Micheloni

* To be appeared in proceedings of the 25th IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR). arXiv admin note: text overlap with arXiv:2005.00953, arXiv:2009.03693 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Cyclic Generative Adversarial Residual Convolutional Networks for Real Image Super-Resolution


Sep 07, 2020
Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni

* In proceedings of European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.00953 

  Access Paper or Ask Questions

An Exploration of Target-Conditioned Segmentation Methods for Visual Object Trackers


Aug 13, 2020
Matteo Dunnhofer, Niki Martinel, Christian Micheloni

* European Conference on Computer Vision (ECCV) 2020, Visual Object Tracking Challenge VOT2020 workshop 

  Access Paper or Ask Questions

A Distilled Model for Tracking and Tracker Fusion


Jul 08, 2020
Matteo Dunnhofer, Niki Martinel, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

Deep Generative Adversarial Residual Convolutional Networks for Real-World Super-Resolution


May 03, 2020
Rao Muhammad Umer, Gian Luca Foresti, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient UAV-based Artificial Intelligence Framework for Real-Time Visual Tasks


Apr 13, 2020
Enkhtogtokh Togootogtokh, Christian Micheloni, Gian Luca Foresti, Niki Martinel


  Access Paper or Ask Questions

Video-Based Convolutional Attention for Person Re-Identification


Sep 26, 2019
Marco Zamprogno, Marco Passon, Niki Martinel, Giuseppe Serra, Giuseppe Lancioni, Christian Micheloni, Carlo Tasso, Gian Luca Foresti

* 11 pages, 2 figures. Accepted by ICIAP2019, 20th International Conference on IMAGE ANALYSIS AND PROCESSING, Trento, Italy, 9-13 September, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Tracking by means of Deep Reinforcement Learning and an Expert Demonstrator


Sep 18, 2019
Matteo Dunnhofer, Niki Martinel, Gian Luca Foresti, Christian Micheloni

* in 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW) - VOT2019 Challenge Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Super-Resolution Network for Single Image Super-Resolution with Realistic Degradations


Sep 09, 2019
Rao Muhammad Umer, Gian Luca Foresti, Christian Micheloni

* 13th International Conference on Distributed Smart Cameras (ICDSC 2019) 
* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Wide-Slice Residual Networks for Food Recognition


Dec 20, 2016
Niki Martinel, Gian Luca Foresti, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Temporal Model Adaptation for Person Re-Identification


Jul 25, 2016
Niki Martinel, Abir Das, Christian Micheloni, Amit K. Roy-Chowdhury


  Access Paper or Ask Questions