Alert button

CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Bojia Zi, Shihao Zhao, Xianbiao Qi, Jianan Wang, Yukai Shi, Qianyu Chen, Bin Liang, Kam-Fai Wong, Lei Zhang

Figure 1 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility
Figure 2 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility
Figure 3 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility
Figure 4 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: