Alert button

Object-Centric Instruction Augmentation for Robotic Manipulation

Jan 05, 2024
Junjie Wen, Yichen Zhu, Minjie Zhu, Jinming Li, Zhiyuan Xu, Zhengping Che, Chaomin Shen, Yaxin Peng, Dong Liu, Feifei Feng, Jian Tang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: