Alert button

ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint

Jul 18, 2023
Zhenhao Jiang, Biao Zeng, Hao Feng, Jin Liu, Jicong Fan, Jie Zhang, Jia Jia, Ning Hu, Xingyu Chen, Xuguang Lan

Figure 1 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint
Figure 2 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint
Figure 3 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint
Figure 4 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: