Alert button
Picture for Jicong Fan

Jicong Fan

Alert button

Diving Deep into Regions: Exploiting Regional Information Transformer for Single Image Deraining

Feb 25, 2024
Baiang Li, Zhao Zhang, Huan Zheng, Xiaogang Xu, Yanyan Wei, Jingyi Zhang, Jicong Fan, Meng Wang

Viaarxiv icon

Spectral Clustering for Discrete Distributions

Jan 25, 2024
Zixiao Wang, Dong Qiao, Jicong Fan

Viaarxiv icon

Self-Discriminative Modeling for Anomalous Graph Detection

Oct 10, 2023
Jinyu Cai, Yunhe Zhang, Jicong Fan

Figure 1 for Self-Discriminative Modeling for Anomalous Graph Detection
Figure 2 for Self-Discriminative Modeling for Anomalous Graph Detection
Figure 3 for Self-Discriminative Modeling for Anomalous Graph Detection
Figure 4 for Self-Discriminative Modeling for Anomalous Graph Detection
Viaarxiv icon

ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint

Jul 29, 2023
Zhenhao Jiang, Biao Zeng, Hao Feng, Jin Liu, Jicong Fan, Jie Zhang, Jia Jia, Ning Hu, Xingyu Chen, Xuguang Lan

Figure 1 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint
Figure 2 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint
Figure 3 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint
Figure 4 for ESMC: Entire Space Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate via Parameter Constraint
Viaarxiv icon

Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection

Jul 09, 2023
Feng Xiao, Ruoyu Sun, Jicong Fan

Figure 1 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Figure 2 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Figure 3 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Figure 4 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Deep Graph-Level Orthogonal Hypersphere Compression for Anomaly Detection

Feb 13, 2023
Yunhe Zhang, Yan Sun, Jinyu Cai, Jicong Fan

Figure 1 for Deep Graph-Level Orthogonal Hypersphere Compression for Anomaly Detection
Figure 2 for Deep Graph-Level Orthogonal Hypersphere Compression for Anomaly Detection
Figure 3 for Deep Graph-Level Orthogonal Hypersphere Compression for Anomaly Detection
Figure 4 for Deep Graph-Level Orthogonal Hypersphere Compression for Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Deep Graph-Level Clustering Using Pseudo-Label-Guided Mutual Information Maximization Network

Feb 05, 2023
Jinyu Cai, Yi Han, Wenzhong Guo, Jicong Fan

Figure 1 for Deep Graph-Level Clustering Using Pseudo-Label-Guided Mutual Information Maximization Network
Figure 2 for Deep Graph-Level Clustering Using Pseudo-Label-Guided Mutual Information Maximization Network
Figure 3 for Deep Graph-Level Clustering Using Pseudo-Label-Guided Mutual Information Maximization Network
Figure 4 for Deep Graph-Level Clustering Using Pseudo-Label-Guided Mutual Information Maximization Network
Viaarxiv icon

Decoupled Cross-Scale Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark

Nov 12, 2022
Huan Zheng, Zhao Zhang, Jicong Fan, Richang Hong, Yi Yang, Shuicheng Yan

Figure 1 for Decoupled Cross-Scale Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Figure 2 for Decoupled Cross-Scale Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Figure 3 for Decoupled Cross-Scale Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Figure 4 for Decoupled Cross-Scale Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Viaarxiv icon

SufrinNet: Toward Sufficient Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark

Nov 04, 2022
Huan Zheng, Zhao Zhang, Jicong Fan, Richang Hong, Yi Yang, Shuicheng Yan

Figure 1 for SufrinNet: Toward Sufficient Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Figure 2 for SufrinNet: Toward Sufficient Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Figure 3 for SufrinNet: Toward Sufficient Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Figure 4 for SufrinNet: Toward Sufficient Cross-View Interaction for Stereo Image Enhancement in The Dark
Viaarxiv icon