Alert button

Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation

Jun 14, 2023
Likang Wu, Zhi Li, Hongke Zhao, Zhefeng Wang, Qi Liu, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan, Enhong Chen

Figure 1 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 2 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 3 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 4 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: