Alert button

mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections

May 24, 2022
Chenliang Li, Haiyang Xu, Junfeng Tian, Wei Wang, Ming Yan, Bin Bi, Jiabo Ye, Hehong Chen, Guohai Xu, Zheng Cao, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 2 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 3 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 4 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: