Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox


CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark

Dec 27, 2021
Yuan Yao, Qingxiu Dong, Jian Guan, Boxi Cao, Zhengyan Zhang, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Fanchao Qi, Junwei Bao, Jinran Nie, Zheni Zeng, Yuxian Gu, Kun Zhou, Xuancheng Huang, Wenhao Li, Shuhuai Ren, Jinliang Lu, Chengqiang Xu, Huadong Wang, Guoyang Zeng, Zile Zhou, Jiajun Zhang, Juanzi Li, Minlie Huang, Rui Yan, Xiaodong He, Xiaojun Wan, Xin Zhao, Xu Sun, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xianpei Han, Erhong Yang, Zhifang Sui, Maosong Sun


Share this with someone who'll enjoy it:


Realizing general-purpose language intelligence has been a longstanding goal for natural language processing, where standard evaluation benchmarks play a fundamental and guiding role. We argue that for general-purpose language intelligence evaluation, the benchmark itself needs to be comprehensive and systematic. To this end, we propose CUGE, a Chinese Language Understanding and Generation Evaluation benchmark with the following features: (1) Hierarchical benchmark framework, where datasets are principally selected and organized with a language capability-task-dataset hierarchy. (2) Multi-level scoring strategy, where different levels of model performance are provided based on the hierarchical framework. To facilitate CUGE, we provide a public leaderboard that can be customized to support flexible model judging criteria. Evaluation results on representative pre-trained language models indicate ample room for improvement towards general-purpose language intelligence. CUGE is publicly available at cuge.baai.ac.cn.   Access Paper SourceShare this with someone who'll enjoy it: