Alert button

QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback

Nov 16, 2021
Handong Ma, Jiawei Hou, Chenxu Zhu, Weinan Zhang, Ruiming Tang, Jincai Lai, Jieming Zhu, Xiuqiang He, Yong Yu

Figure 1 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback
Figure 2 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback
Figure 3 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback
Figure 4 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: