Alert button
Picture for Zhenfeng Zhu

Zhenfeng Zhu

Alert button

Unleashing the potential of GNNs via Bi-directional Knowledge Transfer

Oct 26, 2023
Shuai Zheng, Zhizhe Liu, Zhenfeng Zhu, Xingxing Zhang, Jianxin Li, Yao Zhao

Viaarxiv icon

Neural Node Matching for Multi-Target Cross Domain Recommendation

Feb 12, 2023
Wujiang Xu, Shaoshuai Li, Mingming Ha, Xiaobo Guo, Qiongxu Ma, Xiaolei Liu, Linxun Chen, Zhenfeng Zhu

Figure 1 for Neural Node Matching for Multi-Target Cross Domain Recommendation
Figure 2 for Neural Node Matching for Multi-Target Cross Domain Recommendation
Figure 3 for Neural Node Matching for Multi-Target Cross Domain Recommendation
Figure 4 for Neural Node Matching for Multi-Target Cross Domain Recommendation
Viaarxiv icon

Node-oriented Spectral Filtering for Graph Neural Networks

Dec 07, 2022
Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Zhizhe Liu, Youru Li, Yao Zhao

Figure 1 for Node-oriented Spectral Filtering for Graph Neural Networks
Figure 2 for Node-oriented Spectral Filtering for Graph Neural Networks
Figure 3 for Node-oriented Spectral Filtering for Graph Neural Networks
Figure 4 for Node-oriented Spectral Filtering for Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Heterogeneous Graph Learning with Multi-level Data Augmentation

Nov 30, 2022
Ying Chen, Siwei Qiang, Mingming Ha, Xiaolei Liu, Shaoshuai Li, Lingfeng Yuan, Xiaobo Guo, Zhenfeng Zhu

Figure 1 for Semi-Supervised Heterogeneous Graph Learning with Multi-level Data Augmentation
Figure 2 for Semi-Supervised Heterogeneous Graph Learning with Multi-level Data Augmentation
Figure 3 for Semi-Supervised Heterogeneous Graph Learning with Multi-level Data Augmentation
Figure 4 for Semi-Supervised Heterogeneous Graph Learning with Multi-level Data Augmentation
Viaarxiv icon

HGV4Risk: Hierarchical Global View-guided Sequence Representation Learning for Risk Prediction

Nov 15, 2022
Youru Li, Zhenfeng Zhu, Xiaobo Guo, Shaoshuai Li, Yuchen Yang, Yao Zhao

Figure 1 for HGV4Risk: Hierarchical Global View-guided Sequence Representation Learning for Risk Prediction
Figure 2 for HGV4Risk: Hierarchical Global View-guided Sequence Representation Learning for Risk Prediction
Figure 3 for HGV4Risk: Hierarchical Global View-guided Sequence Representation Learning for Risk Prediction
Figure 4 for HGV4Risk: Hierarchical Global View-guided Sequence Representation Learning for Risk Prediction
Viaarxiv icon

In progress

Sep 21, 2022
Zongyu Li, Zhenfeng Zhu, Zhenyu Guo

Figure 1 for In progress
Figure 2 for In progress
Figure 3 for In progress
Figure 4 for In progress
Viaarxiv icon

Multi-modal Graph Learning for Disease Prediction

Mar 11, 2022
Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Zhizhe Liu, Zhenyu Guo, Yang Liu, Yuchen Yang, Yao Zhao

Figure 1 for Multi-modal Graph Learning for Disease Prediction
Figure 2 for Multi-modal Graph Learning for Disease Prediction
Figure 3 for Multi-modal Graph Learning for Disease Prediction
Figure 4 for Multi-modal Graph Learning for Disease Prediction
Viaarxiv icon

CETransformer: Casual Effect Estimation via Transformer Based Representation Learning

Jul 19, 2021
Zhenyu Guo, Shuai Zheng, Zhizhe Liu, Kun Yan, Zhenfeng Zhu

Figure 1 for CETransformer: Casual Effect Estimation via Transformer Based Representation Learning
Figure 2 for CETransformer: Casual Effect Estimation via Transformer Based Representation Learning
Figure 3 for CETransformer: Casual Effect Estimation via Transformer Based Representation Learning
Figure 4 for CETransformer: Casual Effect Estimation via Transformer Based Representation Learning
Viaarxiv icon

Margin Preserving Self-paced Contrastive Learning Towards Domain Adaptation for Medical Image Segmentation

Mar 15, 2021
Zhizhe Liu, Zhenfeng Zhu, Shuai Zheng, Yang Liu, Jiayu Zhou, Yao Zhao

Figure 1 for Margin Preserving Self-paced Contrastive Learning Towards Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Figure 2 for Margin Preserving Self-paced Contrastive Learning Towards Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Figure 3 for Margin Preserving Self-paced Contrastive Learning Towards Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Figure 4 for Margin Preserving Self-paced Contrastive Learning Towards Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon