Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Exploiting the Partly Scratch-off Lottery Ticket for Quantization-Aware Training


Nov 21, 2022
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Yuxin Zhang, Gongrui Nan, Fei Chao, Rongrong Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Dual Trainable Bounds for Ultra-low Precision Super-Resolution Networks


Mar 10, 2022
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Xunchao Li, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Rongrong Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IntraQ: Learning Synthetic Images with Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization


Dec 03, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Gongrui Nan, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Rongrong Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fine-grained Data Distribution Alignment for Post-Training Quantization


Sep 09, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Mengzhao Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Re-ID Driven Localization Refinement for Person Search


Sep 18, 2019
Chuchu Han, Jiacheng Ye, Yunshan Zhong, Xin Tan, Chi Zhang, Changxin Gao, Nong Sang

* 10 pages, 7 figures. Accepted by ICCV 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Re-Identification Supervised Texture Generation


Apr 06, 2019
Jian Wang, Yunshan Zhong, Yachun Li, Chi Zhang, Yichen Wei

* Accepted by CVPR2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email