Alert button
Picture for Yu-Wei Zhan

Yu-Wei Zhan

Alert button

Generating Human-Centric Visual Cues for Human-Object Interaction Detection via Large Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Yu-Wei Zhan, Fan Liu, Xin Luo, Liqiang Nie, Xin-Shun Xu, Mohan Kankanhalli

Viaarxiv icon

Federated Class-Incremental Learning with Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Jiale Liu, Yu-Wei Zhan, Chong-Yu Zhang, Xin Luo, Zhen-Duo Chen, Yinwei Wei, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Figure 2 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Figure 3 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Figure 4 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Viaarxiv icon

Prototype-Based Layered Federated Cross-Modal Hashing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2022
Jiale Liu, Yu-Wei Zhan, Xin Luo, Zhen-Duo Chen, Yongxin Wang, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Prototype-Based Layered Federated Cross-Modal Hashing
Figure 2 for Prototype-Based Layered Federated Cross-Modal Hashing
Viaarxiv icon

Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2022
Yu-Wei Zhan, Xin Luo, Yongxin Wang, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 2 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 3 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 4 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Viaarxiv icon

Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2021
Xiao-Ming Wu, Xin Luo, Yu-Wei Zhan, Chen-Lu Ding, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Figure 2 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Figure 3 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Figure 4 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Viaarxiv icon

Weakly-Supervised Online Hashing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2020
Yu-Wei Zhan, Xin Luo, Yu Sun, Yongxin Wang, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Weakly-Supervised Online Hashing
Figure 2 for Weakly-Supervised Online Hashing
Figure 3 for Weakly-Supervised Online Hashing
Figure 4 for Weakly-Supervised Online Hashing
Viaarxiv icon