Alert button
Picture for Yen-Yu Lin

Yen-Yu Lin

Alert button

ViStripformer: A Token-Efficient Transformer for Versatile Video Restoration

Dec 22, 2023
Fu-Jen Tsai, Yan-Tsung Peng, Chen-Yu Chang, Chan-Yu Li, Yen-Yu Lin, Chung-Chi Tsai, Chia-Wen Lin

Viaarxiv icon

ID-Blau: Image Deblurring by Implicit Diffusion-based reBLurring AUgmentation

Dec 18, 2023
Jia-Hao Wu, Fu-Jen Tsai, Yan-Tsung Peng, Chung-Chi Tsai, Chia-Wen Lin, Yen-Yu Lin

Viaarxiv icon

PartDistill: 3D Shape Part Segmentation by Vision-Language Model Distillation

Dec 07, 2023
Ardian Umam, Cheng-Kun Yang, Min-Hung Chen, Jen-Hui Chuang, Yen-Yu Lin

Viaarxiv icon

Diffusion-SS3D: Diffusion Model for Semi-supervised 3D Object Detection

Dec 05, 2023
Cheng-Ju Ho, Chen-Hsuan Tai, Yen-Yu Lin, Ming-Hsuan Yang, Yi-Hsuan Tsai

Viaarxiv icon

2D-3D Interlaced Transformer for Point Cloud Segmentation with Scene-Level Supervision

Oct 19, 2023
Cheng-Kun Yang, Min-Hung Chen, Yung-Yu Chuang, Yen-Yu Lin

Viaarxiv icon

Learning Continuous Exposure Value Representations for Single-Image HDR Reconstruction

Sep 07, 2023
Su-Kai Chen, Hung-Lin Yen, Yu-Lun Liu, Min-Hung Chen, Hou-Ning Hu, Wen-Hsiao Peng, Yen-Yu Lin

Viaarxiv icon

MoTIF: Learning Motion Trajectories with Local Implicit Neural Functions for Continuous Space-Time Video Super-Resolution

Jul 16, 2023
Yi-Hsin Chen, Si-Cun Chen, Yi-Hsin Chen, Yen-Yu Lin, Wen-Hsiao Peng

Figure 1 for MoTIF: Learning Motion Trajectories with Local Implicit Neural Functions for Continuous Space-Time Video Super-Resolution
Figure 2 for MoTIF: Learning Motion Trajectories with Local Implicit Neural Functions for Continuous Space-Time Video Super-Resolution
Figure 3 for MoTIF: Learning Motion Trajectories with Local Implicit Neural Functions for Continuous Space-Time Video Super-Resolution
Figure 4 for MoTIF: Learning Motion Trajectories with Local Implicit Neural Functions for Continuous Space-Time Video Super-Resolution
Viaarxiv icon

Learning Object-level Point Augmentor for Semi-supervised 3D Object Detection

Dec 19, 2022
Cheng-Ju Ho, Chen-Hsuan Tai, Yi-Hsuan Tsai, Yen-Yu Lin, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Learning Object-level Point Augmentor for Semi-supervised 3D Object Detection
Figure 2 for Learning Object-level Point Augmentor for Semi-supervised 3D Object Detection
Figure 3 for Learning Object-level Point Augmentor for Semi-supervised 3D Object Detection
Figure 4 for Learning Object-level Point Augmentor for Semi-supervised 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Meta Transferring for Deblurring

Oct 14, 2022
Po-Sheng Liu, Fu-Jen Tsai, Yan-Tsung Peng, Chung-Chi Tsai, Chia-Wen Lin, Yen-Yu Lin

Figure 1 for Meta Transferring for Deblurring
Figure 2 for Meta Transferring for Deblurring
Figure 3 for Meta Transferring for Deblurring
Figure 4 for Meta Transferring for Deblurring
Viaarxiv icon

Stripformer: Strip Transformer for Fast Image Deblurring

Apr 10, 2022
Fu-Jen Tsai, Yan-Tsung Peng, Yen-Yu Lin, Chung-Chi Tsai, Chia-Wen Lin

Figure 1 for Stripformer: Strip Transformer for Fast Image Deblurring
Figure 2 for Stripformer: Strip Transformer for Fast Image Deblurring
Figure 3 for Stripformer: Strip Transformer for Fast Image Deblurring
Figure 4 for Stripformer: Strip Transformer for Fast Image Deblurring
Viaarxiv icon