Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanye Lu

Weakly Supervised Object Localization as Domain Adaption


Mar 25, 2022
Lei Zhu, Qi She, Qian Chen, Yunfei You, Boyu Wang, Yanye Lu

* Accept by CVPR 2022 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Background-aware Classification Activation Map for Weakly Supervised Object Localization


Dec 29, 2021
Lei Zhu, Qi She, Qian Chen, Xiangxi Meng, Mufeng Geng, Lujia Jin, Zhe Jiang, Bin Qiu, Yunfei You, Yibao Zhang, Qiushi Ren, Yanye Lu


  Access Paper or Ask Questions

Unifying Nonlocal Blocks for Neural Networks


Aug 17, 2021
Lei Zhu, Qi She, Duo Li, Yanye Lu, Xuejing Kang, Jie Hu, Changhu Wang

* Accept by ICCV 2021 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

A Label Management Mechanism for Retinal Fundus Image Classification of Diabetic Retinopathy


Jun 23, 2021
Mengdi Gao, Ximeng Feng, Mufeng Geng, Zhe Jiang, Lei Zhu, Xiangxi Meng, Chuanqing Zhou, Qiushi Ren, Yanye Lu

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Superpixel in a Non-iterative and Lifelong Manner


Mar 19, 2021
Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, Duo Li, Jie Hu

* Accept by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions