Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanghua Li

Learning to Collaborate in Multi-Module Recommendation via Multi-Agent Reinforcement Learning without Communication


Aug 29, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Rundong Wang, Xinrun Wang, Runsheng Yu, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Contextual User Browsing Bandits for Large-Scale Online Mobile Recommendation


Aug 21, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Qingyu Guo, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Single-Layer Graph Convolutional Networks For Recommendation


Jun 07, 2020
Yue Xu, Hao Chen, Zengde Deng, Junxiong Zhu, Yanghua Li, Peng He, Wenyao Gao, Wenjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

Contextual-Bandit Based Personalized Recommendation with Time-Varying User Interests


Feb 29, 2020
Xiao Xu, Fang Dong, Yanghua Li, Shaojian He, Xin Li

* Accepted by AAAI 20 

  Access Paper or Ask Questions