Alert button
Picture for Xuechun Li

Xuechun Li

Alert button

Near-real-time Earthquake-induced Fatality Estimation using Crowdsourced Data and Large-Language Models

Dec 04, 2023
Chenguang Wang, Davis Engler, Xuechun Li, James Hou, David J. Wald, Kishor Jaiswal, Susu Xu

Viaarxiv icon

Normalizing flow-based deep variational Bayesian network for seismic multi-hazards and impacts estimation from InSAR imagery

Oct 20, 2023
Xuechun Li, Paula M. Burgi, Wei Ma, Hae Young Noh, David J. Wald, Susu Xu

Viaarxiv icon

Causality-informed Rapid Post-hurricane Building Damage Detection in Large Scale from InSAR Imagery

Oct 02, 2023
Chenguang Wang, Yepeng Liu, Xiaojian Zhang, Xuechun Li, Vladimir Paramygin, Arthriya Subgranon, Peter Sheng, Xilei Zhao, Susu Xu

Viaarxiv icon

Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models

Jan 21, 2022
Shizhe Diao, Xuechun Li, Yong Lin, Zhichao Huang, Tong Zhang

Figure 1 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models
Figure 2 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models
Figure 3 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models
Figure 4 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon

Explainable Sentence-Level Sentiment Analysis for Amazon Product Reviews

Nov 11, 2021
Xuechun Li, Xueyao Sun, Zewei Xu, Yifan Zhou

Figure 1 for Explainable Sentence-Level Sentiment Analysis for Amazon Product Reviews
Figure 2 for Explainable Sentence-Level Sentiment Analysis for Amazon Product Reviews
Figure 3 for Explainable Sentence-Level Sentiment Analysis for Amazon Product Reviews
Figure 4 for Explainable Sentence-Level Sentiment Analysis for Amazon Product Reviews
Viaarxiv icon