Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuan Xu

Deformable Kernel Convolutional Network for Video Extreme Super-Resolution


Oct 01, 2020
Xuan Xu, Xin Xiong, Jinge Wang, Xin Li

* To appear in ECCVW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results


Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

Joint Demosaicing and Super-Resolution (JDSR): Network Design and Perceptual Optimization


Nov 08, 2019
Xuan Xu, Yanfang, Ye, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions