Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing

May 07, 2020
Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jing Liu, Haiyan Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Ziling Huang, Qili Deng, Ju-Chin Chao, Tsung-Shan Yang, Peng-Wen Chen, Po-Min Hsu, Tzu-Yi Liao, Chung-En Sun, Pei-Yuan Wu, Jeonghyeok Do, Jongmin Park, Munchurl Kim, Kareem Metwaly, Xuelu Li, Tiantong Guo, Vishal Monga, Mingzhao Yu, Venkateswararao Cherukuri, Shiue-Yuan Chuang, Tsung-Nan Lin, David Lee, Jerome Chang, Zhan-Han Wang, Yu-Bang Chang, Chang-Hong Lin, Yu Dong, Hongyu Zhou, Xiangzhen Kong, Sourya Dipta Das, Saikat Dutta, Xuan Zhao, Bing Ouyang, Dennis Estrada, Meiqi Wang, Tianqi Su, Siyi Chen, Bangyong Sun, Vincent Whannou de Dravo, Zhe Yu, Pratik Narang, Aryan Mehra, Navaneeth Raghunath, Murari Mandal

* CVPR Workshops Proceedings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep MR Brain Image Super-Resolution Using Spatio-Structural Priors

Sep 10, 2019
Venkateswararao Cherukuri, Tiantong Guo, Steve. J. Schiff, Vishal Monga

* Accepted to IEEE transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Transform Domain Image Super-resolution Via Orthogonally Regularized Deep Networks

Apr 22, 2019
Tiantong Guo, Hojjat S. Mousavi, Vishal Monga


  Access Paper or Ask Questions

Prior Information Guided Regularized Deep Learning for Cell Nucleus Detection

Jan 21, 2019
Mohammad Tofighi, Tiantong Guo, Jairam K. P. Vanamala, Vishal Monga

* IEEE Transactions on Medical Imaging, January 2019 
* Accepted for Publication 

  Access Paper or Ask Questions

Deep MR Image Super-Resolution Using Structural Priors

Sep 10, 2018
Venkateswararao Cherukuri, Tiantong Guo, Steven J. Schiff, Vishal Monga

* Accepted to IEEE ICIP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Networks with Shape Priors for Nucleus Detection

Jun 29, 2018
Mohammad Tofighi, Tiantong Guo, Jairam K. P. Vanamala, Vishal Monga

* Accepted paper to 2018 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Network for Simultaneous Decomposition and Classification in UWB-SAR Imagery

Feb 22, 2018
Tiep Vu, Lam Nguyen, Tiantong Guo, Vishal Monga


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Super Resolution via Natural Image Priors

Feb 08, 2018
Hojjat S. Mousavi, Tiantong Guo, Vishal Monga


  Access Paper or Ask Questions

Orthogonally Regularized Deep Networks For Image Super-resolution

Feb 06, 2018
Tiantong Guo, Hojjat S. Mousavi, Vishal Monga


  Access Paper or Ask Questions