Alert button
Picture for R. Michael Womick

R. Michael Womick

Alert button

An Accelerated Pipeline for Multi-label Renal Pathology Image Segmentation at the Whole Slide Image Level

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Haoju Leng, Ruining Deng, Zuhayr Asad, R. Michael Womick, Haichun Yang, Lipeng Wan, Yuankai Huo

Viaarxiv icon

Cross-scale Multi-instance Learning for Pathological Image Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2023
Ruining Deng, Can Cui, Lucas W. Remedios, Shunxing Bao, R. Michael Womick, Sophie Chiron, Jia Li, Joseph T. Roland, Ken S. Lau, Qi Liu, Keith T. Wilson, Yaohong Wang, Lori A. Coburn, Bennett A. Landman, Yuankai Huo

Figure 1 for Cross-scale Multi-instance Learning for Pathological Image Diagnosis
Figure 2 for Cross-scale Multi-instance Learning for Pathological Image Diagnosis
Figure 3 for Cross-scale Multi-instance Learning for Pathological Image Diagnosis
Figure 4 for Cross-scale Multi-instance Learning for Pathological Image Diagnosis
Viaarxiv icon

Cross-scale Attention Guided Multi-instance Learning for Crohn's Disease Diagnosis with Pathological Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2022
Ruining Deng, Can Cui, Lucas W. Remedios, Shunxing Bao, R. Michael Womick, Sophie Chiron, Jia Li, Joseph T. Roland, Ken S. Lau, Qi Liu, Keith T. Wilson, Yaohong Wang, Lori A. Coburn, Bennett A. Landman, Yuankai Huo

Figure 1 for Cross-scale Attention Guided Multi-instance Learning for Crohn's Disease Diagnosis with Pathological Images
Figure 2 for Cross-scale Attention Guided Multi-instance Learning for Crohn's Disease Diagnosis with Pathological Images
Figure 3 for Cross-scale Attention Guided Multi-instance Learning for Crohn's Disease Diagnosis with Pathological Images
Figure 4 for Cross-scale Attention Guided Multi-instance Learning for Crohn's Disease Diagnosis with Pathological Images
Viaarxiv icon

Omni-Seg+: A Scale-aware Dynamic Network for Pathological Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2022
Ruining Deng, Quan Liu, Can Cui, Tianyuan Yao, Jun Long, Zuhayr Asad, R. Michael Womick, Zheyu Zhu, Agnes B. Fogo, Shilin Zhao, Haichun Yang, Yuankai Huo

Figure 1 for Omni-Seg+: A Scale-aware Dynamic Network for Pathological Image Segmentation
Figure 2 for Omni-Seg+: A Scale-aware Dynamic Network for Pathological Image Segmentation
Figure 3 for Omni-Seg+: A Scale-aware Dynamic Network for Pathological Image Segmentation
Figure 4 for Omni-Seg+: A Scale-aware Dynamic Network for Pathological Image Segmentation
Viaarxiv icon