Alert button
Picture for Peng Meng

Peng Meng

Alert button

Improving Machine Reading Comprehension with Single-choice Decision and Transfer Learning

Nov 06, 2020
Yufan Jiang, Shuangzhi Wu, Jing Gong, Yahui Cheng, Peng Meng, Weiliang Lin, Zhibo Chen, Mu li

Figure 1 for Improving Machine Reading Comprehension with Single-choice Decision and Transfer Learning
Figure 2 for Improving Machine Reading Comprehension with Single-choice Decision and Transfer Learning
Figure 3 for Improving Machine Reading Comprehension with Single-choice Decision and Transfer Learning
Figure 4 for Improving Machine Reading Comprehension with Single-choice Decision and Transfer Learning
Viaarxiv icon

Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters

Oct 20, 2020
Shaohuai Shi, Xianhao Zhou, Shutao Song, Xingyao Wang, Zilin Zhu, Xue Huang, Xinan Jiang, Feihu Zhou, Zhenyu Guo, Liqiang Xie, Rui Lan, Xianbin Ouyang, Yan Zhang, Jieqian Wei, Jing Gong, Weiliang Lin, Ping Gao, Peng Meng, Xiaomin Xu, Chenyang Guo, Bo Yang, Zhibo Chen, Yongjian Wu, Xiaowen Chu

Figure 1 for Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters
Figure 2 for Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters
Figure 3 for Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters
Figure 4 for Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters
Viaarxiv icon

MLPerf Inference Benchmark

Nov 06, 2019
Vijay Janapa Reddi, Christine Cheng, David Kanter, Peter Mattson, Guenther Schmuelling, Carole-Jean Wu, Brian Anderson, Maximilien Breughe, Mark Charlebois, William Chou, Ramesh Chukka, Cody Coleman, Sam Davis, Pan Deng, Greg Diamos, Jared Duke, Dave Fick, J. Scott Gardner, Itay Hubara, Sachin Idgunji, Thomas B. Jablin, Jeff Jiao, Tom St. John, Pankaj Kanwar, David Lee, Jeffery Liao, Anton Lokhmotov, Francisco Massa, Peng Meng, Paulius Micikevicius, Colin Osborne, Gennady Pekhimenko, Arun Tejusve Raghunath Rajan, Dilip Sequeira, Ashish Sirasao, Fei Sun, Hanlin Tang, Michael Thomson, Frank Wei, Ephrem Wu, Lingjie Xu, Koichi Yamada, Bing Yu, George Yuan, Aaron Zhong, Peizhao Zhang, Yuchen Zhou

Figure 1 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 2 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 3 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 4 for MLPerf Inference Benchmark
Viaarxiv icon

More than Word Frequencies: Authorship Attribution via Natural Frequency Zoned Word Distribution Analysis

Aug 15, 2012
Zhili Chen, Liusheng Huang, Wei Yang, Peng Meng, Haibo Miao

Figure 1 for More than Word Frequencies: Authorship Attribution via Natural Frequency Zoned Word Distribution Analysis
Figure 2 for More than Word Frequencies: Authorship Attribution via Natural Frequency Zoned Word Distribution Analysis
Figure 3 for More than Word Frequencies: Authorship Attribution via Natural Frequency Zoned Word Distribution Analysis
Figure 4 for More than Word Frequencies: Authorship Attribution via Natural Frequency Zoned Word Distribution Analysis
Viaarxiv icon