Alert button
Picture for Panqu Wang

Panqu Wang

Alert button

LiDARFormer: A Unified Transformer-based Multi-task Network for LiDAR Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Zixiang Zhou, Dongqiangzi Ye, Weijia Chen, Yufei Xie, Yu Wang, Panqu Wang, Hassan Foroosh

Figure 1 for LiDARFormer: A Unified Transformer-based Multi-task Network for LiDAR Perception
Figure 2 for LiDARFormer: A Unified Transformer-based Multi-task Network for LiDAR Perception
Figure 3 for LiDARFormer: A Unified Transformer-based Multi-task Network for LiDAR Perception
Figure 4 for LiDARFormer: A Unified Transformer-based Multi-task Network for LiDAR Perception
Viaarxiv icon

MonoEdge: Monocular 3D Object Detection Using Local Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2023
Minghan Zhu, Lingting Ge, Panqu Wang, Huei Peng

Figure 1 for MonoEdge: Monocular 3D Object Detection Using Local Perspectives
Figure 2 for MonoEdge: Monocular 3D Object Detection Using Local Perspectives
Figure 3 for MonoEdge: Monocular 3D Object Detection Using Local Perspectives
Viaarxiv icon

LidarMultiNet: Towards a Unified Multi-task Network for LiDAR Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2022
Dongqiangzi Ye, Zixiang Zhou, Weijia Chen, Yufei Xie, Yu Wang, Panqu Wang, Hassan Foroosh

Figure 1 for LidarMultiNet: Towards a Unified Multi-task Network for LiDAR Perception
Figure 2 for LidarMultiNet: Towards a Unified Multi-task Network for LiDAR Perception
Figure 3 for LidarMultiNet: Towards a Unified Multi-task Network for LiDAR Perception
Figure 4 for LidarMultiNet: Towards a Unified Multi-task Network for LiDAR Perception
Viaarxiv icon

CenterFormer: Center-based Transformer for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2022
Zixiang Zhou, Xiangchen Zhao, Yu Wang, Panqu Wang, Hassan Foroosh

Figure 1 for CenterFormer: Center-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 2 for CenterFormer: Center-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 3 for CenterFormer: Center-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 4 for CenterFormer: Center-based Transformer for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

LidarMultiNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 24, 2022
Dongqiangzi Ye, Weijia Chen, Zixiang Zhou, Yufei Xie, Yu Wang, Panqu Wang, Hassan Foroosh

Figure 1 for LidarMultiNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Figure 2 for LidarMultiNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Figure 3 for LidarMultiNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Figure 4 for LidarMultiNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Viaarxiv icon

LidarMutliNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2022
Dongqiangzi Ye, Weijia Chen, Zixiang Zhou, Yufei Xie, Yu Wang, Panqu Wang, Hassan Foroosh

Figure 1 for LidarMutliNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Figure 2 for LidarMutliNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Figure 3 for LidarMutliNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Figure 4 for LidarMutliNet: Unifying LiDAR Semantic Segmentation, 3D Object Detection, and Panoptic Segmentation in a Single Multi-task Network
Viaarxiv icon

ES-Net: An Efficient Stereo Matching Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2021
Zhengyu Huang, Theodore B. Norris, Panqu Wang

Figure 1 for ES-Net: An Efficient Stereo Matching Network
Figure 2 for ES-Net: An Efficient Stereo Matching Network
Figure 3 for ES-Net: An Efficient Stereo Matching Network
Figure 4 for ES-Net: An Efficient Stereo Matching Network
Viaarxiv icon

Grid-GCN for Fast and Scalable Point Cloud Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2019
Qiangeng Xu, Xudong Sun, Cho-ying Wu, Panqu Wang, Ulrich Neumann

Figure 1 for Grid-GCN for Fast and Scalable Point Cloud Learning
Figure 2 for Grid-GCN for Fast and Scalable Point Cloud Learning
Figure 3 for Grid-GCN for Fast and Scalable Point Cloud Learning
Figure 4 for Grid-GCN for Fast and Scalable Point Cloud Learning
Viaarxiv icon

HPLFlowNet: Hierarchical Permutohedral Lattice FlowNet for Scene Flow Estimation on Large-scale Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2019
Xiuye Gu, Yijie Wang, Chongruo wu, Yong-Jae lee, Panqu Wang

Figure 1 for HPLFlowNet: Hierarchical Permutohedral Lattice FlowNet for Scene Flow Estimation on Large-scale Point Clouds
Figure 2 for HPLFlowNet: Hierarchical Permutohedral Lattice FlowNet for Scene Flow Estimation on Large-scale Point Clouds
Figure 3 for HPLFlowNet: Hierarchical Permutohedral Lattice FlowNet for Scene Flow Estimation on Large-scale Point Clouds
Figure 4 for HPLFlowNet: Hierarchical Permutohedral Lattice FlowNet for Scene Flow Estimation on Large-scale Point Clouds
Viaarxiv icon

Understanding Convolution for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2018
Panqu Wang, Pengfei Chen, Ye Yuan, Ding Liu, Zehua Huang, Xiaodi Hou, Garrison Cottrell

Figure 1 for Understanding Convolution for Semantic Segmentation
Figure 2 for Understanding Convolution for Semantic Segmentation
Figure 3 for Understanding Convolution for Semantic Segmentation
Figure 4 for Understanding Convolution for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon