Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Linnan Wang

Multi-objective Optimization by Learning Space Partitions


Oct 10, 2021
Yiyang Zhao, Linnan Wang, Kevin Yang, Tianjun Zhang, Tian Guo, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Learning Space Partitions for Path Planning


Jul 14, 2021
Kevin Yang, Tianjun Zhang, Chris Cummins, Brandon Cui, Benoit Steiner, Linnan Wang, Joseph E. Gonzalez, Dan Klein, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Learning Search Space Partition for Black-box Optimization using Monte Carlo Tree Search


Jul 01, 2020
Linnan Wang, Rodrigo Fonseca, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Neural Architecture Search


Jun 19, 2020
Yiyang Zhao, Linnan Wang, Yuandong Tian, Rodrigo Fonseca, Tian Guo


  Access Paper or Ask Questions

Sample-Efficient Neural Architecture Search by Learning Action Space


Jun 17, 2019
Linnan Wang, Saining Xie, Teng Li, Rodrigo Fonseca, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

AlphaX: eXploring Neural Architectures with Deep Neural Networks and Monte Carlo Tree Search


Mar 26, 2019
Linnan Wang, Yiyang Zhao, Yuu Jinnai, Yuandong Tian, Rodrigo Fonseca

* another search algorithm for NAS. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1805.07440 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Compact Recurrent Neural Networks with Block-Term Tensor Decomposition


May 11, 2018
Jinmian Ye, Linnan Wang, Guangxi Li, Di Chen, Shandian Zhe, Xinqi Chu, Zenglin Xu

* CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions

SuperNeurons: Dynamic GPU Memory Management for Training Deep Neural Networks


Jan 13, 2018
Linnan Wang, Jinmian Ye, Yiyang Zhao, Wei Wu, Ang Li, Shuaiwen Leon Song, Zenglin Xu, Tim Kraska

* PPoPP '2018: 23nd ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Deep Neural Network Training with Inconsistent Stochastic Gradient Descent


Mar 28, 2017
Linnan Wang, Yi Yang, Martin Renqiang Min, Srimat Chakradhar

* The patent of ISGD belongs to NEC Labs 

  Access Paper or Ask Questions

Simple and Efficient Parallelization for Probabilistic Temporal Tensor Factorization


Nov 11, 2016
Guangxi Li, Zenglin Xu, Linnan Wang, Jinmian Ye, Irwin King, Michael Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Artificial Neural Network Training Using Multi-GPUs


Nov 13, 2015
Linnan Wang, Wei Wu, Jianxiong Xiao, Yang Yi

* SC 15 Poster 

  Access Paper or Ask Questions