Alert button
Picture for Jiuwen Cao

Jiuwen Cao

Alert button

DDistill-SR: Reparameterized Dynamic Distillation Network for Lightweight Image Super-Resolution

Dec 22, 2023
Yan Wang, Tongtong Su, Yusen Li, Jiuwen Cao, Gang Wang, Xiaoguang Liu

Viaarxiv icon

Generative Artificial Intelligence in Healthcare: Ethical Considerations and Assessment Checklist

Nov 02, 2023
Yilin Ning, Salinelat Teixayavong, Yuqing Shang, Julian Savulescu, Vaishaanth Nagaraj, Di Miao, Mayli Mertens, Daniel Shu Wei Ting, Jasmine Chiat Ling Ong, Mingxuan Liu, Jiuwen Cao, Michael Dunn, Roger Vaughan, Marcus Eng Hock Ong, Joseph Jao-Yiu Sung, Eric J Topol, Nan Liu

Viaarxiv icon

LBL: Logarithmic Barrier Loss Function for One-class Classification

Jul 20, 2023
Tianlei Wang, Dekang Liu, Wandong Zhang, Jiuwen Cao

Figure 1 for LBL: Logarithmic Barrier Loss Function for One-class Classification
Figure 2 for LBL: Logarithmic Barrier Loss Function for One-class Classification
Figure 3 for LBL: Logarithmic Barrier Loss Function for One-class Classification
Figure 4 for LBL: Logarithmic Barrier Loss Function for One-class Classification
Viaarxiv icon

Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval

Feb 06, 2020
Li Weng, Lingzhi Ye, Jiangmin Tian, Jiuwen Cao, Jianzhong Wang

Figure 1 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval
Figure 2 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval
Figure 3 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval
Figure 4 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval
Viaarxiv icon