Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Hybrid Multimodal Fusion for Humor Detection


Sep 24, 2022
Haojie Xu, Weifeng Liu, Jingwei Liu, Mingzheng Li, Yu Feng, Yasi Peng, Yunwei Shi, Xiao Sun, Meng Wang

Add code

* 7 pages, 1 figure, to appear in MuSe 2022 (ACM MM2022 co-located workshop) 

   Access Paper or Ask Questions

SARS-Cov-2 RNA Sequence Classification Based on Territory Information


Jan 09, 2021
Jingwei Liu

Add code

* 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

Add code

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

2nd Place Solution in Google AI Open Images Object Detection Track 2019


Nov 17, 2019
Ruoyu Guo, Cheng Cui, Yuning Du, Xianglong Meng, Xiaodi Wang, Jingwei Liu, Jianfeng Zhu, Yuan Feng, Shumin Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Random Fragments Classification of Microbial Marker Clades with Multi-class SVM and N-Best Algorithm


Apr 19, 2019
Jingwei Liu

Add code

* 17 pages, 59 figurea 

   Access Paper or Ask Questions

Penalty Constraints and Kernelization of M-Estimation Based Fuzzy C-Means


Jan 19, 2013
Jingwei Liu, Meizhi Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Protein Function Prediction Based on Kernel Logistic Regression with 2-order Graphic Neighbor Information


Jul 18, 2012
Jingwei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Extension of Three-Variable Counterfactual Casual Graphic Model: from Two-Value to Three-Value Random Variable


Jun 29, 2012
Jingwei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions