Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Defang Chen

Cross-Layer Distillation with Semantic Calibration


Dec 06, 2020
Defang Chen, Jian-Ping Mei, Yuan Zhang, Can Wang, Zhe Wang, Yan Feng, Chun Chen

* AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Online Knowledge Distillation via Multi-branch Diversity Enhancement


Oct 02, 2020
Zheng Li, Ying Huang, Defang Chen, Tianren Luo, Ning Cai, Zhigeng Pan

* ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Online Knowledge Distillation with Diverse Peers


Dec 05, 2019
Defang Chen, Jian-Ping Mei, Can Wang, Yan Feng, Chun Chen

* Accepted to AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

HAHE: Hierarchical Attentive Heterogeneous Information Network Embedding


Jan 31, 2019
Sheng Zhou, Jiajun Bu, Xin Wang, Jiawei Chen, Bingbing Hu, Defang Chen, Can Wang


  Access Paper or Ask Questions