Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Deep Learning for Inertial Positioning: A Survey


Mar 20, 2023
Changhao Chen, Xianfei Pan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Egomotion and Depth Learning via Bi-directional Coarse-to-Fine Scale Recovery


Nov 16, 2022
Hao Qu, Lilian Zhang, Xiaoping Hu, Xiaofeng He, Xianfei Pan, Changhao Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

DevNet: Self-supervised Monocular Depth Learning via Density Volume Construction


Sep 20, 2022
Kaichen Zhou, Lanqing Hong, Changhao Chen, Hang Xu, Chaoqiang Ye, Qingyong Hu, Zhenguo Li

Add code

* Accepted by European Conference on Computer Vision 2022 (ECCV2022) 

   Access Paper or Ask Questions

EMA-VIO: Deep Visual-Inertial Odometry with External Memory Attention


Sep 18, 2022
Zheming Tu, Changhao Chen, Xianfei Pan, Ruochen Liu, Jiarui Cui, Jun Mao

Add code

* Accepted by IEEE Sensors Journal 

   Access Paper or Ask Questions

P2-Net: Joint Description and Detection of Local Features for Pixel and Point Matching


Mar 01, 2021
Bing Wang, Changhao Chen, Zhaopeng Cui, Jie Qin, Chris Xiaoxuan Lu, Zhengdi Yu, Peijun Zhao, Zhen Dong, Fan Zhu, Niki Trigoni, Andrew Markham

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Learning for Localization and Mapping: Towards the Age of Spatial Machine Intelligence


Jun 29, 2020
Changhao Chen, Bing Wang, Chris Xiaoxuan Lu, Niki Trigoni, Andrew Markham

Add code

* 26 pages, 10 figures. Project website: https://github.com/changhao-chen/deep-learning-localization-mapping 

   Access Paper or Ask Questions

milliEgo: mmWave Aided Egomotion Estimation with Deep Sensor Fusion


Jun 03, 2020
Chris Xiaoxuan Lu, Muhamad Risqi U. Saputra, Peijun Zhao, Yasin Almalioglu, Pedro P. B. de Gusmao, Changhao Chen, Ke Sun, Niki Trigoni, Andrew Markham

Add code

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

MVLoc: Multimodal Variational Geometry-Aware Learning for Visual Localization


Mar 12, 2020
Rui Zhou, Changhao Chen, Bing Wang, Andrew Markham, Niki Trigoni

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>