Alert button

Intersectional Two-sided Fairness in Recommendation

Feb 05, 2024
Yifan Wang, Peijie Sun, Weizhi Ma, Min Zhang, Yuan Zhang, Peng Jiang, Shaoping Ma

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: