Alert button

How Many Unicorns Are in This Image? A Safety Evaluation Benchmark for Vision LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Haoqin Tu, Chenhang Cui, Zijun Wang, Yiyang Zhou, Bingchen Zhao, Junlin Han, Wangchunshu Zhou, Huaxiu Yao, Cihang Xie

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: