Alert button

MMC: Advancing Multimodal Chart Understanding with Large-scale Instruction Tuning

Nov 15, 2023
Fuxiao Liu, Xiaoyang Wang, Wenlin Yao, Jianshu Chen, Kaiqiang Song, Sangwoo Cho, Yaser Yacoob, Dong Yu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: