Alert button

UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model

Oct 08, 2023
Jiabo Ye, Anwen Hu, Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Guohai Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Qi Qian, Ji Zhang, Qin Jin, Liang He, Xin Alex Lin, Fei Huang

Figure 1 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 2 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 3 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 4 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: