Alert button

Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning

Sep 20, 2023
Chen Jiang, Hong Liu, Xuzheng Yu, Qing Wang, Yuan Cheng, Jia Xu, Zhongyi Liu, Qingpei Guo, Wei Chu, Ming Yang, Yuan Qi

Figure 1 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning
Figure 2 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning
Figure 3 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning
Figure 4 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: